logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 2 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

214

1921

Tanduttrækning som middel mot sovesyke

«I statsfængslet Sing-Sing i New York sat i sin tid en fange som led av sovesyken, men i fængslet sat man samtidig inde med midlet mot sykdommen. Det dreiet sig bare om at finde en tandlæge, som erklærte sig villig til at ekstrahere en tand paa vedkommende uten at anvende bedøvelsesmiddel. …

Denne teori er jo i god overensstemmelse med den nu saa utbredte anskuelse, at en hel række sygdomme kan henføres til daarlige tænder som primær aarsak. Intet er da heller naturligere end at usanitære munde med carierte og raatne tænder danner som et forberedende drivhus for alskens vederstyggelige bakterier, som herfra spredes rundt i den menneskelige organismes organer.»

R. Øwre

Fra Tidende nr. 3, februar 1921, spalten Mindre meddelelser

1971

Fluortannkrem

«Selv om karies som kjent ikke oppstår p.g.a. fluormangel, og man ideelt sett kunne ønske seg en mer kausal profylakse, synes bruk av fluorider å representere den mulighet vi i dag har til noenlunde effektivt å bekjempe denne sykdom. Ved siden av fluoridering av drikkevannet eller andre næringsmidler, f.eks. melk, er trolig fluortannkrem det best egnede masseprofylaktikum. Tannkrem brukes av de fleste som børster sine tenner. Komposisjon av fluortannkrem byr imidlertid på spesielle problemer, da fluorkomponenten må være kompatibel med de andre bestanddelene i kremen.»

Ulvestad H. og P. Løkken

Fra Tidende nr. 2, februar 1971, spalten Faglige meddelelser

2011

Grunnutdanningen i odontologi

«Ordningen med trygderefusjon for tannbehandling utført i et annet EØS-land enn Norge tvinger fram en debatt om grunnutdanningen her til lands. NTF har avgitt høringsuttalelse i saken, den står å lese på NTFs nettsted under NTF mener. Et av de punktene vi har stilt oss mest kritiske til i den nye ordningen, er det som gir pasienten ansvar for å dokumentere at behandlingen, særlig med dentale implantater, er utført av tannleger med nødvendig spesialkompetanse. Er behandlingen utført i Norge kreves som kjent denne kompetansen for at pasienten skal få refusjon. Vi kommer til å følge nøye med på hvordan ordningen vil fungere. For vi kan ikke akseptere en konkurransevridning i favør av utenlandske behandlere, som følge av at kravene til dokumentasjon av kompetanse blir løselig praktisert.»

Fra Tidende nr. 3, februar 2011, spalten Presidenten har ordet v/Gunnar Lyngstad

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.