logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 2 / Mangel på praktisk erfaring – en bekymring for tannlegestudenter

Mangel på praktisk erfaring – en bekymring for tannlegestudenter

197-9

Da hele landet stengte ned i mars 2020, ble all undervisning på universitetene satt på vent. Den teoretiske undervisningen er blitt digitalisert, men det sier seg selv at det ikke lar seg gjøre med mesteparten av den praktiske undervisningen. Mange tannlegestudenter er svært bekymret for hvordan dette vil påvirke framtiden deres.

Læringsutbyttet av studiet vårt er avhengig av at vi er i kontakt med pasienter. For å kunne tilegne oss nødvendig kunnskap, bør vi være fysisk til stede. Det er svært vanskelig å tilegne seg de samme profesjonelle kunnskapene på en digital plattform.

Situasjonen har ført til store bekymringer blant mange studenter. I en undersøkelse vi har gjort i NTF-Student (Studiesituasjonen for norske tannlegestudenter, 2020) svarte 67,1 prosent at de fikk mindre tid på klinikk enn de normalt skulle hatt. I samme undersøkelse kommenterer flere at de føler de får for lite mengdetrening og er bekymret for å gå ut av studiet med for lite klinisk erfaring. Dette fører igjen til bekymringer for om det blir vanskeligere å få jobb etter endt studieløp.

I samme undersøkelse svarer 57 prosent at de er bekymret for at de ikke skal få tilstrekkelig med kunnskap som følge av korona. 56 prosent er bekymret for at arbeidsgivere skal tro at de som studerer under korona ikke tilegner seg nok kunnskaper, mens 23,5 prosent svarte at de tror arbeidsgiverne har tillit til at studentene tilegner seg all nødvendig kunnskap. Tallene viser at flertallet av studentene som har svart på undersøkelsen er bekymret for framtiden, som følge av nedstengningen av landet.

Flere av universitetene har tilrettelagt så godt de kan, men restriksjonene fra regjeringen hindrer dem i å lage et optimalt undervisningopplegg for mange av studieprogrammene. Noen har kommet opp med gode løsninger, men det lar seg dessverre ikke gjøre i alle tilfeller. Som Qalbi Kahn fra Universitetet i Tromsø skriver i sitt debattinnlegg «Noen studier er likere enn andre», gir videosnutter av disseksjon av kadavre og tennenes varierende anatomi dessverre veldig lite mening (Khrono, 2021). Mange av studentene mister en del av den praktiske undervisningen, som skal legge grunnlag for de resterende årene på studiene. Det vil gjøre hele studiet vanskeligere for dem.

Alle våre tannlegestudenter er avhengige av praktisk undervisning. Det gjelder også mange andre studier. Helsefaglige studenter trenger mengdetrening. Vi må ha pasienter, og vi må ha mange av dem. Vi er avhengige av pasientkontakt og veiledning. Dette er helt essensielt for at vi skal kunne utvikle oss og få nok erfaring og kunnskap før vi skal ut i arbeidslivet. Også studenter som er avhengige av tilgang til laboratorier for å utføre ulike oppgaver er hardt rammet. Studier som kjemi, bioingeniør, biologi etc. må utføre lab-arbeid for å tilegne seg den kunnskapen de trenger.

Det er klart at det er positivt at man blir gode på å bruke digitale verktøy slik som samfunnet utvikler seg i dag, men det veier ikke på langt nær opp for den praktiske erfaringen i møte med mennesker, som går tapt.

Flere av universitetene har gjort det klart at de ikke utdanner «korona-studenter». Kravene til eksamen er de samme, uavhengig av situasjonen i landet. Samtidig er flere av oss tannlegestudenter bekymret for å ikke føle oss trygge nok i yrket, selv om vi består eksamen. 41,3 prosent av tannlegestudentene som har besvart undersøkelsen sier at de er bekymret for eksamen, som følge av at de får for få pasienter (Studiesituasjonen for norske tannlegestudenter, 2020). Vi fikk også tilbakemelding om at flere tror de må gå året om igjen, som følge av situasjonen. Det holder ikke mål. Restriksjonene er så strenge at mange studenter sliter psykisk i tillegg til at de mister mye av det som gjør studentlivet til et unikt og svært minneverdig kapittel i livet. Når restriksjonene fra regjeringen attpåtil er så strenge at flere studenter gir opp eller taper hele årsinntekter fordi de må gå året om igjen, så holder det ikke mål. Det er unødvendig at studentene må bekymre seg for framtiden fordi «alle skjæres over samme kam».

Mengdetrening og pasientkontakt er nøkkelord her. Til tross for at noen har tilnærmet normal klinikktid, er det veldig mange pasienter som avlyser timene på grunn av korona.

Vi etterlyser større forståelse for at flere av studieprogrammene krever praktisk undervisning. Ved endt studieløp skal vi sitte på de samme kunnskapene som står i læreplanmålene, uavhengige av korona. Hvis regjeringen fortsetter å stenge ned universitetene på denne måten stort lengre, vil konsekvensene for de rammede studentene kunne bli enorme. La oss få den erfaringen vi trenger, og la oss få den nå. Det er vi som er framtiden. Det er vi som skal behandle, operere, undervise, diagnostisere og utvikle landet. Gi oss rom blant alle disse restriksjonene. Gi oss rom til utvikling og tilegnelse av erfaring. La oss bli profesjonelle. Vi er bekymret. Er ikke du?

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.