logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 2 / Intervju med Torbjørn Fauske, leder av NTFs valgkomité

Intervju med Torbjørn Fauske, leder av NTFs valgkomité

192

Hva er valgkomiteens viktigste oppgave?

– Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til representantskapet om kandidater til alle verv som ifølge NTFs vedtekter og andre bestemmelser skal velges av representantskapet. Tradisjonelt har dette arbeidet basert seg mye på tilstedeværelse fra valgkomiteens side, ved sentrale NTF møter og kurs. Dette har vært en nyttig arbeidsform, både for å kunne rekruttere nye interesserte medlemmer, men også ha dialog med tillitsvalgte og observere dem i arbeid.

Hvordan har dere strukturert arbeidet deres i annerledesåret 2020?

– Dessverre skulle denne komitéperioden bli helt annerledes i så måte. Pandemien tvang allerede i fjor vår alle slike NTF arrangementer over på digitale plattformer, og det kan se ut som dette i alle fall fort kan vare ut mesteparten av dette året også. Valgkomiteen måtte derfor legge om alt av arbeidsplaner, og flytte over til nettbasert aktivitet. Dette gir oss store utfordringer, men uansett planlegger vi for å kunne avgi en innstilling til høstens representantskapsmøte.

Hva skjer i tiden frem til Representantskapsmøtet? Hvordan jobber dere med innkomne forslag til kandidater?

– Vi vil utover våren blant annet ha nettmøter med lokal- og spesialistforeningslederne, og i tillegg ha samtaler både med tillitsvalgte og aktuelle nye kandidater. Uansett vil ikke dette kunne erstatte de fysiske møtene, så derfor er det viktigere enn noen gang at medlemmene bruker forslagsretten sin på kandidater, og tar kontakt med valgkomiteen eller lokalforeningene sine.

Hvem bør stille til valg, og hvorfor?

– NTF har et utall av flinke og engasjerte medlemmer så for alle som har interesse og tid, er tillitsverv i NTF sterkt å anbefale. NTF er en profesjonell og dyktig organisasjon, så dette er absolutt en flott arena med mange interessante arbeidsoppgaver både innen tannhelsepolitikk, fagutvikling og rene interessespørsmål for tannleger. Dette er både lærerikt og man blir kjent med mange nye kolleger.

– NTF favner hele spekteret av norske tannleger så det er viktig å kunne ha tillitsvalgte fra hele tannhelsefeltet i NTFs sentrale organer. Pandemisituasjonen har også tydelig vist oss viktigheten av å ha en sterk interesseorganisasjon med god kontakt og tillit hos myndighetene. For å opprettholde denne posisjonen er NTF til enhver tid avhengig av dyktige tillitsvalgte!

Godt valg!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.