logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 10 / Kort om aktuelle høringsprosesser

Kort om aktuelle høringsprosesser

947

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Fougnerutvalget har konkludert og Regjering har sendt på høring NOU 2021: 9 – Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. I denne utredningen har man sett på tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i det norske arbeidslivet, blant annet forskjellen mellom fast ansettelse og selvstendig oppdragsvirksomhet.

NTF skal sende høringssvar og fristen for innspill er 01.11.

Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til endring i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Etter forslaget vil private virksomheter som yter tannhelsetjenester få en plikt til å sende inn helseopplysninger til KPR.

NTF skal sende høringssvar og fristen for innspill er 30.11.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.