logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 10 / Suksess med digital fagdag

Suksess med digital fagdag

952-3

Både fjorårets landsmøte og vårens symposium opplevde deltakerrekord og overveldende positive evalueringer. Basert på de viktige erfaringene vi høstet fra disse arrangementene innså vi at digitale, faglige arrangementer har kommet for å bli, og startet arbeidet med å utvikle nykommeren «NTFs digitale fagdag». 15. september gikk fagdagen på lufta – en hel dag med direktesendt, flerkamera studioproduksjon rundt temaet «Den akutte pasient».

God deltakelse og høyt engasjement

Interessen lot heller ikke vente på seg for fagdagen, og deltakerlisten talte over 850 da påmeldingen stengte noen dager før arrangementet.

Selv om deltakerne hadde tilgang til foredragene i fire uker etter arrangementet var det tydelig at de aller fleste hadde satt av dagen til å delta live. Trafikken lå mellom 400 – 500 seere til enhver tid, med nær 770 unike brukere innom i løpet av dagen. Det store antallet gode spørsmål som ble sendt inn i løpet av forelesningene vitner også om at engasjementet og deltakelsen var høy. Medlemmer av NTF Student fikk gratis deltakelse, og i underkant av 80 studenter benyttet seg av dette tilbudet.

Unni Endal.

Klinisk svært relevant fagprogram

Fagprogrammet var lagt opp etter en annen modell enn de tradisjonelle symposiene hvor spørsmål fra deltakerne blir stilt i oppsummeringer etter ulike sekvenser. For å gjøre dette til en virkelig direkte-sending ble deltakerne oppfordret til å stille spørsmål i løpet av hvert foredrag og disse ble så tatt opp og kommentert under ledelse av programlederne rett etter at foredraget var ferdig. Dette førte til en fin samtale som utdypet de ulike faglige problemstillingene som var belyst.

Temaet «Den akutte pasient» fikk en svært bred tilnærming hvor innledningen av dagen satte søkelys på hvordan en skulle håndtere pasienter som blir dårlige i tannlegestolen under behandling. Deltakerne fikk en systematisk gjennomgang av hvordan man kan være best mulig forberedt, og mange gode tips til hvordan man bør håndtere ulike situasjoner.

Smerte var et sentralt tema. Orofaciale smerter kan være vanskelig å diagnostisere, derfor er god utredning helt essensielt. Behandling av dentale smerter forutsetter også en riktig diagnose før en velger behandling. Foredraget beskrev veldig godt hva som skjer i pulpavevet, hvilke mekanismer som skaper store smerter og riktig behandling i forhold til de ulike symptomer.

Traumer og infeksjoner kan ha ulik alvorlighetsgrad og foredragene om dette beskrev hvilke pasienter vi bør behandle selv, hvilke som bør henvises og hvem er det som virkelig trenger rask behandling. Viktigheten av riktig diagnostikk ved dentale traumer ble fremhevet siden dette er grunnleggende for hvilken behandling som skal utføres og hvilke kontrollrutiner som skal følges. Endodonti på voksne pasienter ved traumer som kan ha oppstått for en god stund siden ble tatt opp som et eget tema.

Infraksjoner er godt kjent for alle i klinisk virksomhet og disse kan være svært vanskelige å diagnostisere og også by på utfordringer i forhold til valg av behandlingsterapi. Foredraget ga en veldig systematisk gjennomgang av dette svært sentrale temaet.

Akutt periodontal sykdom er den 3. vanligste årsaken til orale smerter. Foredraget omhandlet periodontale abscesser, nekrotiserende periodontal sykdom, endo-perio lesjoner og et utvalg andre akutte periodontale situasjoner. Dette var meget klinisk relatert og ga et helhetlig bilde av periodontale akutte utfordringer.

Det er alltid et spørsmål om hvordan vi møter den akutte pasienten og om vi alltid er pålagt å hjelpe. Disse problemstillingene ble belyst fra en allmennpraktikers ståsted og juridiske betraktninger ble også brakt inn.

Dagens siste sekvenser handlet om kliniske problemstillinger. I de siste foredragene ble det beskrevet kliniske teknikker både i forhold til traumer på tenner og bløtvev. Det var også en interessant debatt rundt ulike pasientkasus hvor flere fagområder var involvert.

Paneldebatt med Sverre Aukland og Dag Kielland Nilsen.

Mange fordeler med digitale arrangementer

Fordelene med slike digitale faglige arrangementer er mange. Nettbaserte forelesninger gir økt fleksibilitet da deltakerne kan velge om de ønsker å delta live, stille spørsmål og være med i faglige diskusjoner, eller om de ønsker å se foredragene i opptak når det passer den enkelte. Foredragene fra fagdagen ble liggende tilgjengelig for deltakerne i fire uker etter arrangementet.

Tilbakemeldingene fra tidligere arrangementer viser også at mange benytter muligheten til melde på hele klinikken og gjøre den faglige oppdateringen til en sosial samling. Ved å sitte samlet på klinikken kan man fritt diskutere og utveksle erfaringer rundt bordet. Digitaliseringen gir også mye fag for en billig penge, siden den eneste kostnaden blir deltakeravgiften, og man slipper både reise og overnatting.

Alt tyder på at den digitale fagdagen har kommet for å bli, og at medlemmene vil se mer til slike nettbaserte kurs i fremtiden.

Programlederne med Annika Rosèn.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.