logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 10 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

972

1921

Et merkelig tidens tegn

«De sidste aar har som bekjendt medført en utvikling av vort fag i mere medicinsk retning.

Den medicinske tænkning synes for alvor at ha slaat sig ned ogsaa paa det omraade av den menneskelige organisme som utgjør vort arbeidsfelt, og det er i sandhet et merkelig tidens tegn.

Om vi bare tænker os 15 à 20 aar tilbake i tiden! Da var det ikke saa mange som ofret nogen særlig opmersomhet paa eller tænkte videre over muligheten av et bestemt aarsaksforhold mellem tændernes og den øvrige organismes sygdommer. Tanderne ansaaes – særlig blant læger – som en forholdsvis uskyldig og ufarlig anatomisk fremtoning, noget i likhet med haar og negle.»

Fra «Vore utviklingslinjer», spalten Aktuelle spørsmaal, Hefte 8, oktober, 1921

1971

Fra statsrådens tale

«Norge har flere tannleger enn de fleste land. I Europa leder Norge nå når det gjelder antall tannleger i forhold til folketallet. Likevel sies det at vi har verdensrekord i dårlig tannhelse. Vi bruker innpå en halv milliard kroner hvert år for å verne tennene. Det er så vidt vi kan se mer enn hva det koster å behandle noen annen sykdomsgruppe, bortsett fra de psykiske lidelser. Likevel har fjerdeparten av alle voksne mistet tennene, fortelles det.

Store befolkningsgrupper er stengt ute fra behandlingsapparatet på grunn av alder, økonomi, bopel, sykdom, handicap eller yrke.»

Fra foredraget «Aktuelle og langsiktige perspektiver på utviklingen av den norske tannhelsetjeneste» holdt av statsråd Odd Højdahl den 15. oktober 1971 på NTFs landsmøte. Hefte 8, oktober, 1971

2011

En kø av overraskelser

«FDI-kongressen i 2012 ble flyttet fra Genève til Hong Kong. Korea hadde på dette tidspunktet allerede sagt ja til å holde kongressen i 2013. Hadde de visst at kongressen året før skulle ligge så tett på som i Hong Kong, hadde de aldri sagt ja. De ligger i samme region, og konkurrerer om de samme ressursene. Unnskyldninger ble gitt, men koreanerne ønsket reforhandlinger.

Istanbul hadde også vært en konkurrent til kongressen i 2012, og følte seg urettferdig behandlet over å ikke ha fått den. Forklaringen var at Hong Kong hadde et stort fortrinn. De kunne stille med en bankgaranti på en million sveitsiske franc. Hvem andre kunne fremskaffe en slik garanti? Ingen.

Heller ikke Hong Kong, skulle det vise seg. Men det fikk ingen vite før dagen etter.»

Fra «Dramatikk og vitenskap, FDI-kongressen i 2011, Mexico by» Hefte 13, oktober, 2011

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.