logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 10 / Gjør-det-selv-bleking kan skade munn og tenner

Gjør-det-selv-bleking kan skade munn og tenner

Der er så stor risiko for skader i munnen ved bruk av flere tannblekingsprodukter til hjemmebrukat virksomhetene har fått forbud mod å selge dem, skriver det danske Tandlægebladet. Mange av produktene har dessuten ingen blekende effekt. Kaster man seg ut i å bleke tennene selv ved hjelp av et gjør-det-selv-produkt kjøpt på nettet risikerer man å forårsake skader på både tenner og tannkjøtt, heter det videre.

Miljøstyrelsen har undersøkt 25 produkter kjøpt på danske og utenlandske hjemmesider, og undersøkelsene av disse viser at halvparten av produktene kan medføre irritasjon eller etsing i munnen. Faktisk utgjør hvert femte produkt i undersøkelsen en så alvorlig risiko for skader at de ikke lenger er tillatt solgt.

– Man kan risikere å få irreversible skader fordi produktene inneholder stoffer med en meget lav pH-verdi, som virker etsende på emaljen. Samtidig kan risikoen for sensitivitet økes, og det kan også oppstå etseskader på gingiva, sier Helle Hornhaver, tannlege ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet, der hun underviser i tannbleking på klinikkassistent- og tannpleierutdannelsen samt på etterutdanningskurs.

12 av produktene i undersøkelsen er i tillegg sjekket for om de har en blekende effekt på tennene. Det viser seg da at to tredeler av produktene ikke virker.

– Når man ser at de ikke bleker tennene bruker man dem kanskje i lengre tid i håp om å oppnå en virkning, og så risikerer man ennå større skader på tennene, påpeker Hornhaver.

En av utfordringene med gjør-det-selv-tannblekingsprodukter er at de ikke skal godkjennes av danske myndigheter før de sendes ut på markedet. Det er virksomhetene selv som skal sikre at produktet er i samsvar med lovgivningen. Viser det seg at så ikke er tilfellet kan Miljøstyrelsen innskjerpe og forby produsentene å selge, samtidig som de advarer forbrukerne mot å kjøpe, slik det er blitt gjort i forbindelse med denne undersøkelsen. Miljøstyrelsen har også anledning til å utstede bøter og politianmelde hvis påbudet om tilbaketrekking av produktet ikke etterkommes.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.