logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 10 / Kan klinikken ta inn enda en tannlege slik at jeg får mindre å gjøre?
Spør advokaten

Kan klinikken ta inn enda en tannlege slik at jeg får mindre å gjøre?

Jeg begynte som assistenttannlege ved klinikken for seks måneder siden. Da jeg begynte sa klinikkeier at det var nok å gjøre. Det er ikke blitt slik, og nå vil klinikkeier engasjere nok en tannlege. Vi har et ledig behandlingsrom men dette går ut over min situasjon da jeg har provisjonslønn. Kan de gjøre dette?

Svar:

Du skriver ikke om du er ansatt arbeidstaker eller om du er selvstendig næringsdrivende tannlege med en samarbeidskontrakt – men dette er uansett ikke greit.

Ansatt

Det er svært uheldig å undergrave en som allerede er ansatt slik du beskriver. Det er et klart brudd på de plikter en arbeidsgiver har til å ivareta sine ansatte. Dersom du er ansatt arbeidstaker med provisjonslønn vil dette kunne være en endringsoppsigelse ved at arbeidsgiver endrer vesentlige betingelser i ditt tilsettingsforhold. Dette vil også kunne ses på som en reduksjon av din stilling uten at det er saklig grunnlag for det.

Satt på spissen vil dette kunne medføre et erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Vi anbefaler for øvrig at det avtales en grunnlønn og først provisjon ved omsetning ut over et visst nivå. 100 prosent provisjonslønn når det ikke er nok å gjøre er en uheldig konstruksjon, særlig hvis det er avtalt full stilling og plikt til å være til stede.

Selvstendig næringsdrivende

Hvis du er selvstendig næringsdrivende tannlege som har en samarbeidskontrakt med klinikken (oppdragstaker- eller leiekontrakt) så vil det også være illojalt av klinikkeier å undergrave din situasjon slik. Det er i kontraktsforhold en lojalitetsplikt som betyr at partene skal ivareta hverandres interesser.

Dersom det ikke er nok pasienter til at assistenttannlegen kan fylle timeboken, vil det kunne være illojalt av praksiseier å inngå samarbeid med nok en behandler. Dette kan både gi grunnlag for å heve kontrakten raskt og være grunnlag for et erstatningskrav hvis det medfører et økonomisk tap for deg.

I slike situasjoner vil også avtalte etableringsrestriksjoner kunne være ugyldige.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.