logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 10 / CRISPR er en saks, og et mulig viktig verktøy

CRISPR er en saks, og et mulig viktig verktøy

885

Foto: Kristin Aafløy

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) er for genteknologien hva grenklipperen er for gartneren. Og CRISPR er faktisk en slags genklipper, skrev forskning.no i 2017.

Med CRISPR-metoden, eller CRISPR-Cas som er korrekt betegnelse på teknologien, kan forskerne klippe ut gener og erstatte dem med andre. De kan for eksempel klippe ut ødelagte gener og lime inn de riktige. Eller de kan klippe ut et gen som de ikke vil ha og erstatte det med et annet gen for å lage planter som er motstandsdyktige mot sykdommer eller underlige dyr som selvlysende fisker. I fremtiden kan CRISPR også bli viktig for å bekjempe sykdommer hos mennesker som skyldes feil på arvestoffet, sto det til slutt i artikkelen til forskning.no.

Som sagt: Dette nye verktøyet baner veier for nye terapier for alvorlige sykdommer som skyldes gendefekter. Teknologien kan også gi raskere og bedre diagnostikk og behandling av for eksempel kreft og infeksjonstilstander, og også utvikling av effektive medikamenter som kanskje vil kunne brukes for å fjerne antimikrobiell resistens.

Innenfor det orale området er det på sikt også muligheter for å forbedre behandling av karies og periodontitt ved å endre virulensen (mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom) hos orale bakterier.

Disse to artiklene åpner for spennende visjoner for fremtidens behandling av sykdom i munnhulen, skriver Tidendes vitenskapelige redaktør, og initiativtaker til artiklene, Nils Roar Gjerdet, og det danske Tandlægebladets faglig-vitenskapelige redaktør videre i forordet til to oversiktsartikler om CRISPR-Cas. Artiklene er blitt til ved et samarbeid mellom de to redaktørene, og vi presenterer dem i denne utgaven av Tidende.

Den første artikkelen handler om prinsippene bak metoden, med eksempler på klinisk bruk av genredigering. Den andre artikkelen går mer spesifikt inn i mulige anvendelser i klinisk odontologi.

Det åpnes for spennende visjoner for fremtidens behandling av sykdom i munnhulen, avslutter de to sitt forord.

Vi venter også spent på andre ting, som kommer i nær fremtid. Når dette skrives pågår fortsatt sonderingene mellom to politiske partier, som kanskje vil danne Norges neste regjering. Etter hvert blir det forhandlinger mellom partiene, som ganske sikkert blant annet vil handle om tannhelsepolitikk, noe de pågående sonderingene trolig også gjør.

Vi ser frem til å få vite hva de blir enige om. Og vi ser frem til å se hvem som overtar ledelsen av Helse- og omsorgsdepartementet – hvis det navnet og den porteføljen føres videre.

I mellomtiden forberedes det valg til sentrale tillitsverv i NTF. Valgkomiteen har helt nylig avgitt sin innstilling, og den presenteres i denne utgaven av Tidende. Representantskapet trer sammen i slutten av november. Før det, i Tidendes novemberutgave, vil dere kunne lese mer om hva de som er innstilt som president og visepresident, og til øvrige plasser i NTFs hovedstyre, mener om saker og ting.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.