logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 1 / Fond

Fond

97

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsens formål er å fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til:

  • formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg

  • odontologiske undersøkelser

  • publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Stiftelsen skal totalt dele ut NOK 200 000. Stiftelsen åpner for søknader 28. februar 2021. Søknadsfristen er 30. mars 2021.

Søknader må leveres elektronisk via UNIFORs søknadssystem,

https://unifor.no/stiftelser/stiftelsen-til-tannlegevitenskapens-fremme/

Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse.

Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe.

Det er mulig å søke om inntil 50 000 kr.

Søknadsfristen er 15. januar 2021

Søknader må leveres elektronisk via UNIFORs søknadssystem,

https://unifor.no/stiftelser/nansenfondet-og-de-dermed-forbundne-fond/

UNIFOR-FRIMED

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi.

Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske forskningen. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning.

Det lyses ut vitenskapelige stipendier innen medisin for ett- eller flerårige (inntil tre år) bevilgninger for prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler.

Det er ingen øvre grense for søknadsbeløp. Det skal totalt deles ut NOK 2 262 000.

UNIFOR-FRIMED åpner for søknader 15. januar 2021. Søknadsfristen er 15. februar 2021.

Søknader må leveres elektronisk via UNIFORs søknadssystem,

https://unifor.no/stiftelser/unifor-frimed/

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.