logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 1 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

96

1920

Nytt tannlegeinstitutt i Bergen – og kanskje i Tromsø?

«Jeg er ikke i tvil om at Bergen av alle de nævnte hensyn i sin tid bør faa sit institut. For meg står tanken fremtidsmæktig og naturlig. Men ogsaa andre hensyn tilsier mig det berettigede i denne tanke. Det er arbeidet for fordelingen av tandlægene i Norge. Nu gaar det store flertal uimotsagt til Østlandet. Fik Bergen sit institut, er der al sandsynlighet for at det væsentlig vilde bli rekrutert av vestlændinger som senere kom Vestlandet tilgode.

Og Nordland? – som lider under en os vistnok helt uforstaaelig nød paa alle ledende kulturkræfter – lærere, læger, prester, sakførere og tandlæger? – om de engang faar sin drøm om et universitet i Tromsø opfyldt og kanskje et tandlægeinstitut der ogsaa?»

Fra S. Henricchsens innlegg i Tidende nr. 1, januar 1921.

1970

Fra Honorarkomitéen – minimaltakster

Fra «En samlet fremstilling av honorarspørsmålet»

«Situasjonen omkring 1884, hvor N.T.F. stiftes: De økonomiske forhold for tannleger var mange steder slett ikke så gode. Konkurransen om pasientene førte ofte til særlig lave honorarer og usunne faglige og kollegiale forhold. …

I Høegs argumentasjon for felles takster understreket han den store fordel at man kunne si til en «pruter»: «her er grændsen». …

I den nevnte forhåndsdiskusjon tok man først og fremst for seg spørsmålet om takstene skulle være offisielle eller tilgjengelig for offentligheten, eller om de bare skulle være en intern kollegial bestemmelse, og som kun kunne forevises pasienter «om nødvendig». Man syntes å helle til det sistnevnte synspunkt, fordi hvis taksten fikk en officiell karakter lett ville bli å oppfatte som maksimalpriser – hvilket ikke var meningen.»

Fra Tidende nr. 1, januar 1971

2010

Lederutdanning haster mest

«– Det store skillet vil, som ellers i arbeidslivet, gå mellom arbeidsgiver på den ene siden og arbeidstaker på den andre. Vi ser denne endringen allerede. Og dette vil bare forsterke seg. Det går utvilsomt i retning av større enheter og større fellesskap med eiere og arbeidsgivere, og leiere og arbeidstakere. Spenningselementene vil befinne seg i forholdet mellom enkeltindivider og bedriftsinteresser. Eller foretaksinteresser; de være seg private eller offentlige.

– Som en følge av denne utviklingen ser jeg det med å få på plass en skikkelig lederutdanning for tannhelsetjenesten som en av de store sakene det haster å komme ordentlig i gang og videre med. Dette er noe jeg vil ta tak i så snart jeg tiltrer generalsekretærstillingen i NTF. Det må etableres en god etterutdanningsløsning på dette området, rett og slett for å unngå at vi mister kontrollen med vårt eget fag. Jeg ser det som svært viktig at det også i fremtiden er tannleger som innehar lederposisjonene i tannhelsetjenesten.»

Fra et tiltredelsesintervjuet med Tannlege-foreningens påtroppende generalsekretær Richard R. Næss. Tidende nr. 1, januar 2011

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.