logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 1 / Inntrykk, erfaringer og evalueringer etter NTFs digitale landsmøte

Inntrykk, erfaringer og evalueringer etter NTFs digitale landsmøte

78-81

Det var med stor spenning vi tok den endelige avgjørelsen om å gjennomføre vårt landsmøte helt digitalt. Planleggingen startet på tradisjonelt vis høsten 2019 og lite ante vi da hvilke utfordringer som skulle komme. Når vi så realitetene og alvoret i mars måtte vi begynne å tenke alternative modeller, og i verste fall avlyse arrangementet. Heldigvis har NTF som forening fått en del digital erfaring gjennom utviklingen av nettbaserte kurs og webinarer, noe som viste seg å være verdifullt. På våren og forsommeren rådet det stor usikkerhet, men likevel var flere av oss relativt optimistiske, og så for oss et hybrid arrangement hvor vi kunne ivareta de gjeldende smittevernanbefalinger og ha en tradisjonell Nordental med styrt gjennomstrømning i kohorter.

Så ble sommeren slik mange fryktet. Da smitten økte etter ferien var valget enkelt – vi måtte gjennomføre landsmøtet rent digitalt. Våre samarbeidspartnere, NPG og Norges Varemesse hadde allerede lagt til rette for slike arrangementer, og studioer og teknikk til slikt formål var allerede under bygging. Foredragsholdere ble informert, og alle var positivt innstilt til å tilpasse seg de nye premissene, justere det faglige innholdet og motiverte seg til å snakke kamera, uten publikum. Det var også helt nye utfordringer knyttet til etablering av en digital utstilling, men flere av de tradisjonelle utstillerne var motivert til å levere innhold og tilpasninger slik at dette også ble en del av tilbudet til deltakerne.

Landsmøtet ble, til tross for kort tid til omstilling og forberedelser, svært godt mottatt av våre medlemmer og resten av tannhelseteamet. Påmeldingen var rekordstor med godt over 2000 tannleger, over 200 tannpleiere og nesten 700 tannhelsesekretærer. I tillegg var det 200 studenter som også fikk med seg det faglige innholdet.

NTF som forening har høstet mange viktige erfaringer, og har foretatt evalueringer av hele prosessen, både internt og med hjelp fra deltakere, utstillere og samarbeidspartnere. Mange positive aspekter har blitt trukket frem ved digital læring, både i forhold til miljø, effektivitet og fleksibilitet.

Deltakerevalueringen ga oss også mange nyttige innspill og viktige tilbakemeldinger. Vi vil her presentere noen av resultatene. Totalt svarte 1 124 på spørreskjemaet, noe som gir en svarprosent på 40. Dette er høyere enn de tradisjonelle landsmøtene og tyder på at mange ønsket å gi tilbakemeldinger.

Vi var spente på hvilke forventninger deltakerne hadde til et helt nytt format på et svært tradisjonelt arrangement. 76 % svarte at de hadde høye eller svært høye forventninger. Dette er et tegn på at vi har lykkes med å synliggjøre den høye faglige standarden i vår markedsføring, og at det ble stilt høye krav til både fagprogram og tekniske løsninger. Det er derfor svært gledelig at over 90 % svarte positivt på spørsmålet om forventningene hadde blitt oppfylt (40 % hadde toppscore) (figur 1).

Figur 1. Forventninger.

Figur 2. Statistikk for foredrag.

I evalueringen benyttet vi oss av en skala fra 1 til 6, hvor 6 var beste karakter. Her fikk både fagprogrammet i sin helhet og torsdagens klinikksekvens en snittkarakter på 5.4, mens åpningen fikk 4.8.

På spørsmålet om klinisk relevans av fagprogrammet svarte 95 prosent 4, 5, eller 6, mens på spørsmålet om utstillerarenaen er det tydelig at dette er nytt og uvant for deltakerne å forholde seg til, og de fleste svarte at de ikke hadde benyttet denne muligheten.

Vi ønsket også å vite hvordan den digitale plattformen hadde fungert, og spurte om deltakernes inntrykk av innlogging, brukervennlighet og kvalitet på lyd og bilde. Det er svært gledelig å registrere at på alle disse spørsmålene var det over 90 prosent som var svært positive, og maks-score var helt opp mot 70 %. Det ble lagt mye arbeid i å synliggjøre arrangementet, og over 80 prosent svarte enten 5 eller 6 på spørsmålet om de var fornøyde med informasjonen på nettsted, Facebook og i nyhetsbrev.

Figur 3.

Det digitale formatet ga også deltakerne muligheten av å se foredragene i opptak ut november, og det interessant å se at fredagens foredrag har hatt i gjennomsnitt 700 visninger hver etter at landsmøtet var over (se figur 2 for statistikk for et av foredragene). Det er også moro å se at deltakerne, på tross av strenge begrensninger og regler om sosial distansering, har klart å tilpasse seg smittevernet og gjort landsmøtet til en sosial happening, og at mange så fagprogrammet sammen med kollegaer. Fordelingen ser dere i figur 3.

På spørsmål om helhetsinntrykket av hele arrangementet får vi en gjennomsnittscore på 5.14, noe som vi er svært fornøyd med. Det som imidlertid skapte en viss overraskelse, var at hele 83 % svarte 5 eller 6 på spørsmål om hvor sannsynlig det er at de vil delta på neste års landsmøte hvis arrangementet blir heldigitalt. 54 % svarer det samme hvis det ble et hybrid arrangement, mens kun 45 % sier at de sannsynligvis eller helt sikkert vil delta hvis det blir et tradisjonelt fysisk arrangement (figur 4). Disse tallene kan være vanskelig å tolke, men det er helt klart at fleksibiliteten og mulighetene til å få med seg alle sekvensene i fagprogrammet ble høyt verdsatt.

Figur 4.

Samtidig vet vi at det er et viktig sosialt element som skal ivaretas og som i en normal tid vil bli etterspurt og en utstilling som ikke kan erstattes. Det vi kan ta med oss er at det er forbedringsmuligheter også for et tradisjonelt fysisk arrangement, noe vi håper kan gjennomføres i Bergen i oktober. Vi er ganske sikre på at hvis situasjonen tillater det, vil mange være glade for å kunne treffes igjen. Og utstillerne er helt klare i sin evaluering om at de har et sterkt ønske om å få treffe kundene fysisk på Nordental i Bergen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.