logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 1 / Overtar dårlig økonomi og varsler omorganisering

Overtar dårlig økonomi og varsler omorganisering

70-1

Tiril Willumsen tiltrådte som dekan ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo 1. januar i år. Høsten 2020 fikk hun 76 prosent av stemmene i et valg som engasjerte både ansatte og studenter, noe en usedvanlig høy valgdeltakelse vitnet om.

Dekanatet ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, 2021–2024:

Dekan: Tiril Willumsen

Prodekan og studiedekan for klinikk: Hans Jacob Rønold

Visedekan for forskning: Janne Reseland

Visedekan for studier og preklinikk: Amer Sehic

Visedekan for spesialistutdanning: Jan Eirik Ellingen.

Hva er grunnen til at du og teamet ditt fikk så mange stemmer i dekanvalget?

– Vi hadde et programinnhold det er stor enighet om er viktig fremover. Vi fikk bred støtte for de tingene vi står for, fordi de er viktige for alle ved fakultetet. Samtidig tror jeg mange var opptatt av å få en tannlege i ledelsen.

Vi er også blant annet klare på at vi vil kjempe for å beholde et eget fakultet. Og vi ønsker å jobbe for å få både tannpleier-, tannlege- og spesialistutdanningene ennå mer relevant for arbeidslivet.

Vi er videre et team med bred relevant erfaring, som består av folk som er synlige og aktive i studentundervisningen. Det er rett og slett et veldig godt team som er rustet til å møte utfordringene i den nåværende økonomiske situasjonen.

– Kan du beskrive den økonomiske situasjonen?

– Vi har fått et godt budsjett som skisserer en fremtid der målet er å oppnå balanse innen rimelig tid, det vil si innen utgangen av 2023. Jeg legger ikke skjul på at det skal bli utfordrende, og vi må jobbe mye med å bevisstgjøre de ansatte. Vi har god støtte, og en god del krav på oss. Det er ikke håpløst. Og vi må være innstilt på å måtte spare inn, og tjene mer. Dette er noe vi vil samarbeide med direktøren og resten av administrasjonen med. Der er det også nye folk i stillingene, samtidig med at vi også får to nye instituttledere.

– Hvordan tenker du at dere kan spare, og tjene mer penger?

– Kjernen i det vi driver med, vårt viktigste samfunnsoppdrag, er tannpleier- og tannlegeutdanning. Der kan vi ikke inngå noen kompromisser. Samtidig vil vi fortsatt stimulere til god forskning, med satsing på mer ekstern finansiering av prosjekter.

– Vi tenker oss videre at vi kan øke inntektene ved å drive en mer effektiv studentklinikk. Tanken er å innføre klinikk tidligere i studieløpet. Målet er at tannlegestudentene skal få en enda bedre klinisk ballast, og det vil som en god bivirkning kunne gi økte inntekter. Det bør ikke bli økte priser for pasientene, men vi trenger å få til mer effektive økter, slik at vi kan behandle flere. Vi kommer også til å ha økt oppmerksomhet på studentgjennomføring og mindre frafall på studiet, noe som har stor økonomisk betydning siden fakultetet får inntekter både for avlagte eksamener og studenter som fullfører studiet.

– Vi vil også gjennomføre en gjennomgang av nåværende elektroniske pasientjournal, for å komme frem til en best mulig løsning, noe som er et ønske fra mange ved fakultetet. Dette er noe av det første vi skal gjøre, ved siden av å gjennomgå timeplanene for tannlegestudentene, sammen med studentene. Vi trenger å modernisere studiedagen uten å inngå kompromisser. En bekymring i dette er at det kreves mer og mer av tannlegestudentene. Det er et hardt femårig studium, som er fylt opp. Dette med revisjon av studieplanen er for øvrig noe som gjennomføres med noen års mellomrom og som er på planen uavhengig av at det nå kommer en ny ledelse.

– Vi har mange ideer, som vi skal jobbe videre med. Det vi bestemmer oss for må være gjennomførbart, og vi tar et skritt av gangen. Nå gjelder det å komme i gang. Samtidig håper vi på et godt samarbeid internt, med de andre lærestedene, og med både privat og offentlig tannhelsetjeneste, samt både NTF og Tannpleierforeningen.

– Utgangspunktet er at vi har en fantastisk organisasjon med dedikerte ansatte og studenter. Likevel ser vi at det er behov for endringsprosesser, som vi gleder oss til å sette i gang med.

– Vil det si at du planlegger en omorganisering?

– Det kan bli aktuelt med noe omorganisering, ja. Det er kommet en del innspill, som vi bør forholde oss til. Så dette er noe vi må se nærmere på.

– En ting vi er klare på er at vi ikke ønsker å si opp folk på grunn av dårlig økonomi. Samtidig har vi stillingsstopp. De som slutter av naturlige årsaker vil ikke nødvendigvis bli erstattet med nye ansettelser, og noen ansatte kan få endrede arbeidsoppgaver.

– Dine arbeidsdager og oppgaver blir også endret, på hvilken måte?

– Ja, det blir slutt på bistillinger for min del, noe som for øvrig er veldig vanlig for vitenskapelig ansatte å ha. Jeg vil ikke jobbe klinisk med pasienter, det kommer jeg til å savne, men jeg gleder meg til å kunne konsentrere meg om bare én jobb. Samtidig vil jeg være like engasjert i helseperspektivet i både tannlege- og tannpleieryrket. Jeg brenner fortsatt for pasienter med mentale og somatiske utfordringer som gir høy risiko for dårlig oral helse.

– Helseperspektivet i profesjonene vil med andre ord være helt fremtredende for meg, også i jobben som dekan, avslutter Tiril Willumsen, som er glad for å ha fått et tydelig mandat fra de som har valgt henne.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.