logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 9 / Etterutdanning i koronatiden

Etterutdanning i koronatiden

675

Foto: Kristin Aksnes.

Det begynner å gå opp for de fleste at pandemien antageligvis kommer til å prege hverdagen vår i lang tid fremover. Forhåpentligvis vil vi klare å holde smitten under kontroll slik at vi unngår de mest ekstreme tiltakene, men vi må fortsatt holde avstand til hverandre, ha god håndhygiene og holde oss hjemme når vi føler oss syke eller har symptomer. Det vil også bli en god stund til vi kan være mange mennesker samlet på ett sted – eller til vi kan reise, innenlands og utenlands, uten å tenke på hvilke konsekvenser det kan ha.

I denne situasjonen er vi helt avhengige av at medlemmene fortsatt støtter opp om foreningen, og benytter våre etterutdanningstilbud.

Begrenset mulighet til å samle mange mennesker på ett sted og forsiktighet ved reising påvirker en viktig del av NTFs aktivitet, etterutdanningen. Nesten alle de store arrangementene foreningen skulle ha gjennomført i år, er flyttet eller avlyst. Det gjelder selvsagt også lokal- og spesialistforeningenes arrangementer, selv om det fortsatt gjennomføres noe etterutdanning lokalt. Også vi avholder enkelte kurs, men da med begrenset deltakelse og svært strenge smitteverntiltak.

Vi er stolte av vår ordning med obligatoriske etterutdanning (OEU), som medlemmene selv har vedtatt. Det styrker kvalitetsstempelet MNTF, det sikrer høy kompetanse i medlemsmassen og videreutvikler tannhelsetjenesten. Vi er nå inne i det siste året av den første femårsperioden av OEU. Fra nyttår starter den nye ordningen for OEU, vedtatt på fjorårets representantskap. Dette vil i enda større grad bidra til å sikre et minimum av etterutdanning av høy kvalitet for medlemmene samt en enklere og mer effektiv administrasjon av ordningen.

På bakgrunn av dagens situasjon har vi forståelse for at det for mange vil være vanskelig å oppnå nok timer i OEU. Hovedstyret har derfor besluttet at det ikke skal gjennomføres sanksjoner mot medlemmer som etter endt periode ikke oppfyller kravet i denne omgang. Vi har vært igjennom en krevende tid og vet at mange hadde planlagt mye etterutdanning som ikke lar seg gjennomføre i inneværende år. Statistikken viser imidlertid at svært mange har gjennomført mye etterutdanning tidligere i femårsperioden. Jeg er stolt over den store oppslutningen fra medlemmene, som på denne måten fremstår som ansvarlige og kompetente representanter for vår profesjon. Det er en takknemlig oppgave for meg som politisk ansvarlig å formidle dette i alle sammenhenger der det er relevant.

Men etterutdanning er ikke mindre viktig i den nåværende situasjonen. Kanskje er det derimot slik at det nå er viktigere enn noen gang med kompetanseheving. NTF har derfor intensivert arbeidet med digitale etterutdanningstilbud. Målet er å kunne gi dere alle et godt tilbud selv om vi i en periode fremover antagelig ikke kan samles til større fysiske arrangementer.

I skrivende stund har vi akkurat tatt den tunge beslutningen om å avlyse Nordental 2020. Vi hadde et håp om å gjennomføre et fysisk arrangement, noe dere har etterspurt. Nå er smittesituasjonen dessverre fortsatt slik at dette ikke er forsvarlig. Så da vi må tenke annerledes og ta i bruk alternative formidlingsformer. Vi jobber nå med en spennende nettbasert fagkonferanse hvor det faglige innholdet ikke på noe vis skal stå tilbake for et vanlig landsmøteprogram. Det vil bli taler, underholdning, debatter og mye faglige påfyll, alt i en profesjonell digital innpakning. Vi vil også ha et tilbud til tannhelsesekretærene som vi håper at mange vil benytte seg av. Vi håper og tror at alle medlemmer vil finne interessante tilbud på fagkonferansen – og at svært mange vil delta på årets digitale happening i tannhelsebransjen. Det er vi helt avhengige av. Sammen kan vi komme oss gjennom denne utfordrende situasjonen – og samtidig opprettholde kompetansehevingen i tjenesten.

Landsmøtet er NTFs største arrangementet – og en svært viktig faglig og sosial møteplass for hele tannhelsetjenesten. NTF har i mange år hatt et godt samarbeid med dentalbransjen gjennom Nordental. Tannhelsetjenesten er en liten tjeneste, og vi er alle avhengige av hverandre. Det er krevende tider for alle, men det er også i motgang at vi ser hva som bor i oss og hva vi sammen kan utrette. I denne situasjonen er vi helt avhengig av at medlemmene fortsatt støtter opp om foreningen og benytter våre etterutdanningstilbud. Vi er dessuten avhengig av at dentalbransjen fortsatt vil velge å bidra der de kan, også når situasjonen er krevende. Vi håper derfor at de vil støtte opp om det digitale arrangementet som årets landsmøte blir. Vi vil benytte nettbaserte plattformer som skal legge til rette for at dentalbransjen også i år kan vise frem nyheter og tilbud til landsmøtedeltakerne – selv om vi ikke kan treffes fysisk på Lillestrøm.

Vårt mål er at landsmøtet skal bli den viktigste møteplassen for tannhelsetjenesten også i 2020. Vi «ses» fra Lillestrøm i slutten av oktober!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.