logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 9 / Utgifter til tannhelsetjenester tynger mest

Utgifter til tannhelsetjenester tynger mest

671

Foto: YayImages

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte 24. august en rapport om økonomi, helse og livskvalitet. Den bygger på data i levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017.

Rapporten sier at blant personer med store aktivitetsbegrensninger i hverdagen er det 29 prosent som opplever en eller flere helseutgifter som «svært tyngende». I hele befolkningen er andelen syv prosent, og det er utgiftene til tannbehandling som tynger aller mest.

Rapporten nevner at forskjeller i bruk av tannlegetjenester kan betyr noe for andre sider ved helsetilstanden, blant annet nevnes nyere kunnskap om sammenhengen mellom tannhelse og generell helse.

Referanse

Statistisk sentralbyrå. Økonomi, helse og livskvalitet. En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017. Rapporter 2020/29 24. august 2020. ISBN (elektronisk) 978-82-587-1163-3 (https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/okonomi-helse-og-livskvalitet)

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.