logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 9 / Covid-19, lukt og smak

Covid-19, lukt og smak

670-1

Foto: YayImages

Sikre forskningsfunn viser en sammenheng mellom covid-19 og tap av lukt og smak, skriver odont.uio.no. Det er en av hovedkonklusjonene i en nylig publisert artikkel i Chemical Senses, hvor forsker Bano Singh ved Det odontologiske fakultet i Oslo er en av forfatterne. I tillegg fant forskerne ut at kjemesthese, som handler om berøring og smertesans i slimhinnene, også blir påvirket av covid-19. 100 lukt- og smaksforskere fra mer enn 50 land har bidratt.  

– Vi ønsket å finne ut om tap av luktesans var assosiert med covid-19. I tillegg ønsket vi å finne ut om tap eller forvrenging av smakssans og endring i kjemesthese, som altså handler om følelse av varme, kulde, ising, sviing, prikking i slimhinnen, forårsakes av covid-19, sier Singh.

Det ble rekruttert 4 039 forsøkspersoner fra 41 land. I og med at vi ikke kunne ta kontakt med forsøkspersoner fysisk, på grunn av smittefare og ulike karantenetiltak, lagde vi et digitalt spørreskjema på ti ulike språk.

Vi oppsøkte covid-19-pasienter vi fant gjennom nyheter på TV og i aviser.  I tillegg lagde vi videofilmer, som vi delte i sosiale medier. Vi kontaktet helsestasjoner, legesentre og sykehus, hvor det foregikk koronatesting, for å henge opp flyers med informasjon om prosjektet. Vi fikk god kontakt med noen bydeler i Oslo, og er takknemlige for at de delte ut informasjon om prosjektet til aktuelle forsøkspersoner.

Vi delte forsøkspersonene i to grupper: Gruppe 1, som fikk covid-19-diagnose ut fra en klinisk vurdering, og Gruppe 2 som fikk covid-19-diagnose etter en laboratorietest.

Pasientene besvarte spørsmål om hvordan deres luktesans, smakssans og kjemothese var før de ble syke og etter/under covid-19.  De oppga svarene på en skal fra 0–10 hvor 0 var ingen sans og 10 var veldig god sans. Alle tre modaliteter: lukt, smak og kjemothese ble undersøkt.

Resultatene viser at tap av lukt, smak og kjemothese er assosiert med covid-19. De fleste av våre forsøkspersoner rapporterte veldig alvorlig grad av tap av luktesans (cirka 89 prosent), alvorlig grad av tap av smakssans (cirka 76 prosent) og mindre alvorlig grad av forstyrrelser i kjemothesen (cirka 46 prosent).

Tap av luktesans var ikke assosiert med tett nese, som vanligvis er årsak til tap av luktesans under en forkjølelse.  Forvrengning i lukt (parsomia) og lukthallusinasjoner (phantosmia) var sjeldent rapportert. Når det gjelder tap av smakssans, var tap av saltsmak oftest rapportet, mens tap av andre smakskvaliteter som søt, sur, bitter og umami også ble nevnt.  Tap av kjemothese var oftest rapportert i sammenheng med enten redusert lukt eller smak. Mens tap av luktesans og smakssans kunne forekomme uten tap av kjemothesen. Kjemothesen er opplevelse av lukter som ethanol, amoniakk og matvarer som chilli og menthol. Ingen forskjeller ble funnet i forekomst av tap av luktesans, smakssans og kjemothesen i de to gruppene vi undersøkte.

Disse funnene kan være viktige for å begrense spredning av pandemien. Vi tenker at hvis noen opplever plutselig tap av de nevnte sansene, kan det være tegn på covid-19. Da anbefaler vi at pasientene går i karantene og oppsøker fastlegen for testing. Samtidig vil vi gjøre befolkningen oppmerksom på at tap av sanser kan også komme av mange andre årsaker.

Våre observasjoner, som ikke er publisert i denne artikkelen, viser dessverre at hos noen kan tap av sansene kan vare lenge. Det er veldig frustrerende for de pasientene som opplever det.

Vi tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av lukt- og smaksforstyrrelser ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin.

Alt med covid-19 er veldig nytt for oss. Vi kan ikke garantere at vi kan få tilbake normal luktesans og smakssans hos pasientene, men vi kan gjøre et forsøk.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.