logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 9 / Null informasjon i artikler om korona

Null informasjon i artikler om korona

670

Foto: YayImages

Forskere publiserer mange artikler om korona. Men de fleste gir ingen ny informasjon, skriver Forskerforum i august.

Det store antallet artikler som skrives om koronaviruset gjør det vanskeligere å forstå sykdommen. Dessuten gir de færreste kliniske studiene solid evidens. Det er konklusjonene i to nye studier.

Den ene hevder at forskningsfunn om koronapandemien drukner i andre typer artikler, som meningsartikler, ledere, veiledninger og fagfellevurdringer, skriver Nature Index.

Forskerne undersøkte artiklene som ble publisert de tre første månedene under koronapandemien, og sammenlignet med det som ble publisert under svineinfluensaen (H1N1) i 2009. De brukte den medisinske databasen PubMed.

Forskerne ved Oklahoma State University fant at 50,6 prosent av artiklene var «sekundærartikler». Dette betyr at bare halvparten av artiklene har originale data, for eksempel gjennom medisinsk forskning på organismer.

«Sammenlignet med H1N1-pandemien, gir majoriteten av de tidlige publikasjonene om covid-19 ingen ny informasjon, noe som muligens kan føre til at de originale dataene som blir publisert om sykdommen blir «utvannet»», skriver forskerne.

Nature Index viser også til en annen studie fra juli om kvaliteten på de kliniske studiene om covid-19. Antall kliniske studier øker for hver dag, men hvor mange av disse presenterer solid evidens?

Ifølge analysen er det bare 29,1 prosent av koronastudiene registrert i det globale registeret ClinicalTrials.gov som har potensial til å produsere evidens av høy kvalitet.

I tillegg var det bare 29,3 av de registrerte kliniske studiene som var «blindet» og placebokontrollerte – noe som anses som «gullstandarden» for epidemiologisk forskning.

Det var forskere ved Universitetet i Stanford som analyserte 1551 covid-19-studier registrert frem til 19. mai.

«De fleste studiene vil trolig ikke gi meningsfull vitenskapelig evidens på et tidspunkt der rask produksjon av kunnskap av høy kvalitet er kritisk», skriver forskningsgruppen i artikkelen publisert i JAMA Internal Medicine

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.