logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 9 / Bergen og Tidende leder i antall publikasjoner

Bergen og Tidende leder i antall publikasjoner

765

Norsk senter for forskningsdata presenterer en database for høyere utdanning, med statistikk over vitenskapelig publisering. Statistikken viser at Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Bergen (UiB) ligger høyest, når en ser på antall publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt ved odontologimiljøene. 

Tallene er: IKO/UiB 1,22 publikasjonspoeng per vitenskapelig; IKO/UiO: 0,94 (sammen med IOB blir det 1,05) og IKO/UiT 0,66.

IKO/UiB er omtrent på gjennomsnittet for alle fag ved alle universiteter (1,28). Hele oversikten finnes på https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori_publiseringer.action

Videre viser en intern oversikt over publikasjonskanaler for forskere ved IKO/UiB at Tidende dominerer som publikasjonskanal. I perioden 2015-2020 er det publisert 43 artikler i Tidende fra bergensmiljøet. Den neste på listen over publikasjonskanaler for ansatte ved IKO/UiB er European Journal of Oral Sciences, med 18 artikler i samme periode.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.