logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 9 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

764

1920

Statistik er en prægtig ting

«Opprettelse av tandllægeinstitut ved det nye universitet i Bergen. Svar til Gustav Aasgaard fra S. Glad

I «Tidende»s augusthefte er indtat et svar paa min imøtegaaelse av hr. Aasgaards foredrag om overnstaaende sak. Dette hr. Aasgaards svar kræver et par bemerkninger fra min side. …

Naar hr. Aasgaard vil trække sammenligninger mellem det tætbefolkede England og vort tyndtbefolkede utstrakte land, kan jeg finde det rimelig, at han kommer til eiendommelige resultater. Det skulde være morsomt at vite, hvad hr. Aasgaard hadde tænkt 2 500 nye tandlæger i Norge skulde leve av.

Statistik er en prægtig ting, men jeg tror den ikke bør anvendes uten en smule kritik.»

Fra Tidende nr. 7, september – Brev til redaktøren

1970

«Nye filmer til Statens Filmsentral, Odontologisk seksjon

«Seating the Dental Patient and Operating Team», 16 mm, sort-hvitt. 24 bilder/sek. Optisk lyd. Amerikansk kommentar (klar og lettfattelig) 12 min. University of Alabama, School of Dentistry. Dental Assistant Utilisation Programme.

Filmen er en del av et større filmprogram som viser effektiv utnyttelse av hjelpepersonell. Den viser hvordan kontorsøster klargjør pasient og utstyr for behandlingen. …

Til sist sees teamet klart til å starte behandlingen, pasienten ligger utstrakt i liggestolen, tannlege og søster sittende på hver side av pasienten hvor tannlegen får instrumentene plassert forutinnstilt i hånden av søster.»

Fra Tidende nr. 7, september 1970

2010

Obligatorisk etterutdanning på trappene

«Å gå på kurs er en fin måte å holde seg oppdatert i faget sitt på, og kursdeltakelse vil kanskje være det de fleste tenker på når det gjelder etterutdanning, som etter hvert, og ganske snart, skal bli obligatorisk for NTFs medlemmer.

Dette er under utredning, etter et prinsippvedtak i NTFs representantskap i november 2009. Gruppen som utreder konsekvensene av innføring av obligatorisk etterutdanning, og en praktisk gjennomførbar modell for dette, skal legge frem resultatene av sitt arbeid omtrent samtidig med at tannlegene møtes til januarkurs i Oslo i 2011. Meningen er at det skal føre til vedtak i NTFs representantskap i november samme år.»

Fra Tidende nr. 12, 2010 – Lederen – Obligatorisk å lese Tidende

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.