logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 9 / Gratis medisiner til røykeslutt

Gratis medisiner til røykeslutt

764

I september skal helsemyndighetene for første gang betale for legemidler til røykeavvenning. Tilbudet gis til innbyggere som sokner til Vestre Viken Helseforetak, skriver Sykepleien 15. august.

– Vi håper tilbudet gjør at flere benytter seg av «gullstandarden» for røykeslutt: Veiledning i kombinasjon med legemidler, sier sykepleier Maren Jontadatter Deildok. Hun er prosjektmedarbeider i Helsedirektoratet, og vet at dette øker sjansen for å lykkes med et røykesluttforsøk

Prosjektet får støtte over statsbudsjettet, og Folkehelseinstituttet skal evaluere i ettertid.

I regjeringens tobakksstrategi, Folkehelsemeldingen for 2019–2021, er det et mål å hjelpe flere som røyker, til å slutte. Dette vil bidra til å redusere sykdom som skyldes røyking.

For å nå målet vil Helsedirektoratet bruke erfaringer fra et røykesluttprosjekt i Danmark. Der ble legemidler sponset dersom brukerne samtidig deltok i veiledningssamtaler i kommunen. Prosjektet ga gode resultater. Det er bakgrunnen for at strategien nå skal prøves ut i Vestre Viken Helseforetak (22 kommuner).

– Målet med å gi gratis legemidler er at flere skal forsøke å slutte og at flere skal lykkes, forteller Maren Jontadatter Deildok. Hun skal gjøre prosjektet kjent for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. Som sykepleier har Deildok tidligere jobbet i Røyketelefonen og Slutta.no.

– Jeg vet hvor betydningsfullt det er at sykepleiere tar opp temaet røyking, og også at det ikke er enkelt.

70 prosent av dem som røyker i dag, ønsker å slutte. Rundt halvparten av disse planlegger å slutte innen et halvt år, viser en undersøkelse gjort for Helsedirektoratet i forbindelse

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.