logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 8 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

660

1920

Om opprettelse av tandlægeinstitut ved det nye universitet i Bergen

«Her i vort land er vi heldigvis endnu blit forskaanet for kvaksalveriet inden tandlægefaget. [Slik de hadde opplevd i Sverige og Englandw. red.anm.] Men hvor længe vil det vare før det gaar her som ute? Man regner, at der gjennemsnitlig mindst bør være en tandlæge for hver 1 000 indbygger. For Norges vedkommende skulde det altsaa bli en 3 000. Hvor mange har vi saa? Jo, – ca. 400 à 500 praktiserende tandlæger. Kanskje da herr Glad vil være saa venlig at regne ut, hvor lang tid der vil hengaa, før vi faar de resterende 2 500 tandlæger. Jeg tænker vi skal tale saa smaat om, at det er en landssak at bare lappe paa det nuværende institut i Kristiania. Nei, lad os gjøre her som andre steder: Skape nye institutioner efter behovet og spre dem utover landet. Det er en sund og praktisk utvikling. Paa den maate vil vi ogsaa kunne faa tandlæger nok til rationel behandling av skolebarn.»

Utdrag fra «Svar til her. S. Glad fra Gustav Aagaard». Tidende nr. 6, august 1920

1970

Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning – NIOM

«Mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige er det den 14. oktober 1969 sluttet en overenskomst om opprettelse av et institutt for odontologisk materialprøvning.

Instituttet som er en selvstendig og uavhengig institusjon skal ligge i Oslo.

Før instituttet kan begynne sin virksomhet må forslagene til statutter, arbeidsprogram og budsjetter fastsettes i henhold til bestemmelsene i overenskomsten og de første stillinger være kunngjort og besatt. …

Nærmere forskrifter om virksomheten gis i statutter for instituttet. Statuttene fastsettes av regjeringen i Norge i samråd med regjeringene i de øvrige deltakerland. …

Den islandske regjering kan tiltre denne overenskomst.»

Fra Avdeling for stands- og foreningsanliggender, Tidende nr. 7, august 1970

2010

Medisinsk turisme sprer bakterier

«Flyreiser og migrasjon bidrar til at bakterier spres raskere enn før mellom land og kontinenter. Forskere har oppdaget at superresistente bakterier spres over hele verden med pasienter som reiser langt for å få utført kosmetisk kirurgi, skriver forskning.no.

En ny type superbakterier, som er resistente mot nesten alle typer antibiotika er oppdaget hos pasienter i flere land i Asia og Europa, ifølge en studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. …

Et spesielt gen som kan hoppe mellom bakteriestrukturer, gjør de nye superbakteriene i stand til å spre og forandre seg i raskt tempo, ifølge forskerne. På grunn av dette NDM-1 genet frykter de at bakterien kan bli en global helsetrussel.»

Fra Siste nytt først. Tidende nr. 10, august 2010

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.