logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 8 / En prosent ledighet blant tannleger i juli 2020

En prosent ledighet blant tannleger i juli 2020

660

Arbeidsledigheten blant akademikere er halvert siden mars, skriver Akademikerne 5. august.

25 600 arbeidstakere i akademikeryrker i Norge var arbeidsledige eller permittert i juli, viser tall fra NAV. Dette utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for mars er syv prosent. Samlet ledighet i juli er 149 800, 4,9 prosent av den totale arbeidsstyrken.

Yrkesgruppene med størst andel ledige er ledere, (5,3 prosent), arkitekter (3,4 prosent) og IKT-yrker (3,4 prosent). Ledigheten for akademikeryrker er cirka to prosentpoeng høyere enn før koronapandemien rammet Norge i mars.

Samlet ledighet (arbeidsledige og permitterte) økte fra 4,8 i juni til 4,9 prosent i juli. Ledigheten i akademikeryrker økte fra 2,9 prosent til 3,3 prosent.

I januar var 0,4 prosent av tannlegene arbeidsledige, mens andelen var 0,3 prosent i februar, 14,9 prosent i mars, 7,3 prosent i april, 1,3 prosent i mai, 0,7 prosent i juni og 1,0 prosent i juli, ifølge oversikten til Akademikerne.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.