logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 8 / Hva med de som er permittert?
Spør advokaten

Hva med de som er permittert?

655

Tilbake til normalen – hva med de som permittert? Det er fremdeles en del som har permitterte arbeidstakere og vi får spørsmål om hvordan arbeidsgiver skal gå frem når disse skal tilbake i arbeid.

Kan man velge fritt hvem som skal tilbake i jobb først?

De samme utvelgelseskriteriene som ble benyttet ved permitteringen skal benyttes når den enkelte skal tilbake i arbeid. Utvelgelsen blant de ansatte må skje etter saklige utvelgelseskriterier. Dette kan for eksempel være ansiennitet, personlig egnethet og sosiale forhold. Har for eksempel ansiennitetsprinsippet blitt fulgt ved permittering, skal ansatte med lengst ansiennitet først tilbake i arbeid. Det er også anledning til å hensynta kompetanse, slik at nøkkelpersonell tas tilbake før øvrige.

Hvordan reduseres en permittering?

Dersom det er behov for at en permittert arbeidstaker kommer delvis tilbake og utfører arbeid, kan arbeidsgiver avslutte den delen av permitteringen. Rent praktisk gjøres dette ved at arbeidstaker senest en til to dager i forveien gis informasjon om at deler av permitteringen avsluttes.

Det er ikke nødvendig for arbeidsgiver å sende informasjon til NAV om dette. Arbeidstaker må melde fra til NAV i tråd med ny permitteringsgrad på sitt meldekort.

Hvordan avsluttes en permittering?

Permitteringen avsluttes normalt av arbeidsgiver ved at den ansatte kommer tilbake på jobb etter endt permittering. Det er også alltid anledning til å avslutte permitteringen før den dato som fremgår av varselet, dersom det ikke lenger er grunnlag for permitteringen.

Dersom arbeidsgiver vurderer det som saklig og nødvendig å gå til oppsigelse av permittert arbeidstaker, vil avtalt oppsigelsestid i arbeidsavtalen gjelde. Arbeidstaker vil normalt ha arbeidsplikt. Er det ikke arbeid i selskapet har arbeidsgiver uansett lønnsplikt.

Ta alltid kontakt med sekretariatet hvis du vurderer det som nødvendig å avslutte et arbeidsforhold ved oppsigelse.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.