logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 8 / Digitalt forum for tillitsvalgte

Digitalt forum for tillitsvalgte

650-1

Grunnet covid-19 ble Forum for tillitsvalgte for første gang arrangert digitalt i 2020. Torsdag 4. juni samlet i overkant av 70 engasjerte tillitsvalgte seg til innlegg og diskusjon.

Forumet er en viktig møteplass for Tannlegeforeningens tillitsvalgte og en arena både for informasjon og diskusjon. Til tross for at avstanden fysisk var stor, var det likevel god stemning på Zoom. Møtet ble nok et eksempel på at digitale kanaler egner seg godt, også for denne type møter.

Aktuelle saker og digital etterutdanning

Det var lagt opp til et variert program med flere ulike temaer. President Camilla Hansen Steinum åpnet med en gjennomgang av aktuelle saker for NTF. Presidenten gikk gjennom foreningens politiske aktivitet og status for arrangementsvirksomheten i foreningen.

I skrivende stund (10. juni) arrangeres det ingen fysiske møter eller kurs i regi av NTF, men mange av møtene og enkelte av kursene gjennomføres digitalt i stedet. Presidenten fortalte at man jobber med å lage en plan for etterutdanningsaktiviteten til høsten, samt den første perioden av ny ordning med obligatorisk etterutdanning. Og det blir et landsmøte til høsten, muligens litt annerledes enn vi er vant til, men helst også med fysiske forelesninger og en utstilling dersom restriksjonene tillater det.

Steinum fortalte også om NTFs dialog med partiene på Stortinget og regjeringen om krisepakkene som er iverksatt under pandemien, og NTFs dialog med myndighetene (Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet) om anbefalinger til tannhelsetjenesten.

Etikk og bekymringer i krisetid

Leder av etisk råd, Morten Klepp snakket om etikk i koronaens tid. Handler man annerledes i krisetid? Bakteppet for temaet var naturligvis covid-19 og pandemiens økonomiske konsekvenser for tannlegene.

De tillitsvalgte fikk så presentert NTFs ferske medlemsundersøkelser fra privat og offentlig sektor. Undersøkelsen viser blant annet hvordan svært mange (66 prosent) i den private tannhelsetjenesten frykter eller har fryktet for fremtiden til egen klinikk som følge av økonomiske konsekvenser av covid-19. Tallene viser også at tannhelsetjenesten sakte, men sikkert er på vei tilbake til en mer normal drift og at mange ser mer positivt på fremtiden nå enn for bare noen få uker siden. Undersøkelsen viser også at over halvparten av medlemmene i offentlig sektor frykter for kvaliteten på det offentlige tannhelsetilbudet for prioriterte pasientgrupper som følge av økonomiske konsekvenser av korona. Lederne av Sentralt forhandlingsutvalg og Sentralt næringsutvalg, Farshad Alamdari og Ralf Husebø kommenterte resultatene.

Forumet ble avsluttet med et innlegg fra president Steinum om fremtidens tannhelsemodell og finansieringen av den, samt status for NTFs arbeid opp mot partienes programarbeid før stortingsvalget i 2021.

Takk til alle tillitsvalgte for aktiv deltagelse under møtet. Vi planlegger for at Ledermøtet i november skal kunne arrangeres som en fysisk samling.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.