logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 8 / Tannlege og forsker?

Tannlege og forsker?

Nå kan du søke NIOM om å bli gjesteforsker
632-4

Er du i starten av forskerkarrieren eller erfaren, og mangler tid til prosjektene dine? Da kan du søke om gjesteforskerplass hos NIOM. Hvert år åpner instituttet i Oslo dørene for nordiske forskere, og inviterer til inspirerende dager i tverrfaglige forskergrupper.

God stemning på NIOMs tak, ved Ullevål stadion. Fra venstre: NIOMs administrerende direktør, professor Jon E. Dahl, senioringeniør Else Morisbak, gjesteforsker og professor Per Vult von Steyern, veileder og seniorforsker Ida R. Stenhagen og gjesteforsker og universitetslektor Ketil Haugli fra Oslo Metropolitan University.

En som har funnet veien til NIOM er Ketil Haugli, universitetslektor ved Oslo Metropolitan University.

– For meg er dette det beste av begge verdener. Jeg opplever at det er en stor styrke som lærer, og for tannteknikerbransjen, å ha en fot innen forskningen, sier Haugli.

Stor frihet

Stillingene som gjesteforskere er lønnet, og har en varighet på mellom tre og seks måneder. De fleste velger å ta oppholdet på fulltid, men Haugli har valgt en deltidsløsning

– Dette året jobber jeg 50 prosent på Oslo Met, og forsker 50 prosent hos NIOM. Jeg justerer meg etter de ulike ansvarsområdene jeg har, og kan endre timeplanen min hver uke, sier Haugli.

Med bostedsadresse Moss, kan Haugli lett pendle til og fra jobb hver dag. De som bor utenfor Norge velger som regel å flytte til Oslo for perioden. Noen tar med seg familien, og gjør oppholdet til en opplevelse i seg selv. Andre benytter unntaket for jobbpendling, mellom land der dette er tillatt i de respektive Covid19- forskriftene.

Tverrfaglige team

– Jeg har valgt å forske på CAD/ CAM og hvordan ulike produksjonsteknikker kan påvirke biokompatibiliteten til ulike ortodontiske materialer, sier Haugli.

Gjesteforskerne kan også velge å bli med i et pågående prosjekt. Felles for alle er at de får en egen veileder, og et tverrfaglig team rundt seg. Når Haugli er på NIOM har han derfor en hel rekke eksperter å jobbe sammen med, og diskutere med.

– Solveig Uvsløkk, Else Morisbak, og de andre ingeniørene, hjelper og støtter når jeg kjører eksperimentene mine på cellekulturer i lab’en. Samtidig kan jeg når som helst diskutere for eksempel kjemi med Ida Stenhagen, eller toksikologi med Jan Tore Samuelsen, som er hovedveilederen min, sier Haugli.

Passer også for nye forskere

NIOM er åpen både for de erfarne, og for de som vil ta sitt første dykk inn på feltet. Haugli har opplevd instituttet fra begge sider.

– Jeg var her som Masterstudent i 2013, og hadde det veldig fint. Jeg opplever det som et distinkt trekk ved NIOM, at folk alltid er villige til å diskutere noe profesjonelt. Til å hjelpe deg, eller bare si hei. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt, både profesjonelt og sosialt, sier Haugli.

Fakta om NIOM

NIOM står for Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer. Instituttet er et nordisk samarbeidsorgan som får støtte fra Nordisk Ministerråd. For å fremme nordisk samarbeid åpner NIOM dørene for nordiske gjesteforskere hvert år.

Instituttet er uavhengig og forsker på dentale og andre biomaterialer, for pasienters og brukernes trygghet. I tillegg tar instituttet på seg kommersielle testoppdrag.

Blant instituttets rundt 30 ansatte er det eksperter innen felt som klinisk odontologi, mikrobiologi, toksikologi, analytisk og polymer kjemi, metallurgi og fysikk. Til sammen gir de ut rundt 20 vitenskapelige artikler hvert år.

Søknadsfrist for gjesteforskerstillinger i 2021, er søndag 6. september, 2020.

Les mer på www.niom.no

Nettverksbygging

Professor Jon E. Dahl har ledet NIOM siden 2011. Han er dr. odont. og dr. scient. og professor ved det Odontologiske Fakultet ved Universitetet i Oslo, i tillegg til å praktisere som tannlege. Han er klar på at NIOM både ønsker å heve forskningen på feltet, og se den enkelte forsker.

– Vi ønsker å fremme nordisk samarbeid generelt, men også være en arena for nettverksbygging for den enkelte forsker, sier Dahl.

Det er et uoffisielt mål å ha gjesteforskere fra hvert av de fem nordiske landene, hvert år.

– I år har vi hatt både Julia Olander, en PhD-student fra Universitetet i Gøteborg, og professor Per Vult von Steyern fra Universitetet i Malmø, her. I tillegg har to forskere fra Finland fått innvilget opphold, og snart kommer postdoktor Bahram Ranjkesh fra Danmark, sier Dahl.

I 2020 mangler kun Island. Landet i vest er likevel representert gjennom det mangeårige samarbeidet mellom professor Sigfús Thor Eliasson og Dahl.

Betingelser for å søke

– De som søker må ha utdannelse som er relevant for forskning på dentale og andre biomaterialer. Doktorgradsstudenter og unge vitenskapskvinner- og menn, er spesielt invitert til å søke, sier Dahl.

Søkeren skal være tilknyttet en nordisk institusjon, siden gjesteforskeraktiviteten er et ledd i det nordiske samarbeidet støttet av Nordisk ministerråd.

– Søknadsfristen er vanligvis i juni, men i år har vi flyttet den til 6. september, sier Dahl.

Info om covid-19

NIOM følger myndighetenes råd for COVID19-pandemien, og har innført forhåndsregler for å sikre ansatte og besøkendes trygghet. I skrivende stund (10.6.2020) betyr dette blant annet at alle som er i NIOMs lokaler holder en meters avstand, og at det er innført særskilte hygienerutiner.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.