logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 6 / Tidende er 130 år

Tidende er 130 år

576-7

For fem år siden markerte Tidende sitt 125-årsjubileum. I år er bladet 130 år. Det markeres i mindre grad. Og det fortjener en omtale.

Da Den norske tandlægeforenings Tidende kom ut med sitt første nummer 15. oktober 1890, var det omlag 60 tannleger i hele landet. Men foreningen kom i gang alt i 1884, og sekretæren, Ole Seel, fikk bestyrelsen med på at referatene skulle trykkes og distribueres til alle medlemmer. Dermed var «Tidende» etablert. Bladet skulle først og fremst inneholde foreningens «forhandlinger», altså møtereferater. I den utstrekning det var plass, skulle man også publisere faglige uttalelser, oversettelser av utenlandsk faglitteratur, bokanmeldelser og nyheter. Tannlegene hadde også et økonomisk perspektiv, og satset tidlig på å ta inn «avertissementer».

Utover 1890-tallet ble økonomien likevel så dårlig at bladet nesten ble nedlagt. Redningen kom med Ola Krøtø, redaktør fra 1900. På sine tre år i redaktørstolen bygget han opp Tidende både redaksjonelt og økonomisk. Stoffmengden økte, det ble laget bytteordning med andre tidsskrifter, og medlemstallet steg i takt med suksessen.

Tidende er fortsatt et viktig fagmedium, og mange norske tannleger leser ikke andre fagtidsskrifter. Leserne gir også gode tilbakemeldinger. Gjentatte leserundersøkelser, senest i 2019, dokumenterer at Tidende vurderes som troverdig og aktuelt, og at bladet blir lest både grundig og lenge. Troverdighet er det absolutt viktigste for et redaksjonelt uavhengig redaktørstyrt medium.

I jubileumsåret har Tidende et opplag på 7 100. Bladet kommer ut på tre plattformer. Papir, nett og app. Papirutgaven er fortsatt den som er mest lest, og den som bidrar til at økonomien er god. Tidende leverte et solid bidrag til eier og utgiver, NTF, i 2019, med et resultat på 1,9 millioner kroner.

Siste nytt er at Tidende får momsfritak, også for den digitale delen av publiseringen. Dette ble klart med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

– Tidsskrifter og fagpresse har en viktig rolle for debatt og utvikling innenfor ulike næringsgrener, fag, organisasjoner og særinteresser. Det er derfor viktig at vi nå får et momsregelverk som åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering av dybdejournalistikk, sa kultur– og likestillingsminister Abid Q. Raja, i pressemeldingen.

2020 er et spesielt år, også for Tidende. Annonseomsetningen er gått ned, som følge av koronasituasjonen. I hvilken grad Tidende rammes er det fortsatt for tidlig å si. Bladet vil eventuelt ha mulighet til å søke kompensasjon gjennom regjeringens ordning for redaktørstyrte medier.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.