logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 6 / Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2020 med studiestart høsten 2021

Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2020 med studiestart høsten 2021

581

Ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT, Norges Arktiske Universitet skal det tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved ett av universitetene. Av tabellen fremgår det hvilke fagdisipliner det planlegges opptak til ved de ulike lærestedene.

Det lyses ikke ut opptak til dobbeltkompetanseutdanning med studiestart 2021. For mer informasjon om dette se her: https://www.uib.no/odontologi/67115/dobbelkompetanse-i-odontologi

Utdanningsinstitusjonene ber om at det kun søkes om opptak til ett fagfelt.

Fagdisiplin

Bergen

Oslo

Tromsø

Endodonti

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Kjeve- og ansiktsradiologi

Ikke opptak

Opptak

Ikke opptak

Kjeveortopedi

Ikke opptak

Opptak

Ikke opptak

Oral kirurgi og oral medisin

Ikke opptak

Opptak

Opptak

Pedodonti

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Periodonti

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Oral protetikk

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om de ulike lærestedene og deres spesialistutdanningsprogram, se:

https://uit.no/spesialistutdanning/odontologi

Du vil her også finne informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med de ulike lærestedene.

Vi gjør oppmerksom på at opptaksprosessen er lang. Opptaket forventes sluttført i februar/ mars 2021.

Søknadsfrist

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 10. september 2020. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.