logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 5 / Hvordan vil koronasituasjonen påvirke NTF?

Hvordan vil koronasituasjonen påvirke NTF?

403

Foto: Kristin Aksnes

I skrivende stund er vi kommet til 27. april – og fortsatt er verden og Norge i en slags unntakstilstand. Heldigvis ser vi også noen positive tegn. Barnehagene er åpnet, og skolene starter nå opp. I forrige uke åpnet også tannhelsetjenesten forsiktig opp igjen, med nye anbefalinger fra Helsedirektoratet, og fra i dag kan vi på nytt gå til frisør og fysioterapeut.

Det er godt å være tilbake på jobb, selv om hverdagen ikke er helt som før. Det er svært viktig at vi alle nå setter oss godt inn i Helsedirektoratets nye anbefalinger og følger dem. Selv om vi allerede har gode smittevernanbefalinger og alltid har hatt fokus på pasientsikkerhet og godt smittevern i tannhelsetjenesten, må det i denne situasjonen gjøres ekstra tiltak for å sikre at både pasienten og tannhelsepersonellet beskyttes så godt det lar seg gjøre.

Situasjonen er krevende, uforutsigbar og skremmende. Det er ingen tvil om at denne situasjonen vil påvirke NTFs økonomi kraftig.

De neste ukene og månedene håper jeg at vi sakte, men sikkert vil vende tilbake til en mer normal hverdag, også i tannhelsetjenesten. Alt vil avhenge av at smitten holder seg lav i befolkningen, og at tiltakene virker.

Som alle andre virksomheter er også NTF påvirket av denne situasjonen. Det har ikke vært normal drift i sekretariatet siden 11. mars – men på svært kort tid fikk vi organisert oss med hjemmekontorløsninger og digitale plattformer. Det har vært svært gledelig å se at alle har lagt ned et imponerende arbeid og holdt motet og optimismen oppe i en så krevende situasjon. Fokus var fra dag én å få god og tilstrekkelig informasjon ut til medlemmene. Vi har hatt økt bemanning på telefon, vi har opprettet nye e-postbokser for ulike typer henvendelser. NTFs nettsted har egne koronasider og oppdateringer gjøres fortløpende både der og på sosiale medier, da spesielt Facebook.

Midt i dette kaoset har vi også startet opp med NTFs nye podcast – Odontopoden. Vi hadde planlagt dette en god stund, og nå er vi i gang. Målet er at Odontopoden skal være en god informasjonskanal, men også et sted hvor vi kan diskutere ulike saker. Vi håper at dere spiller inn temaer og sender inn spørsmål slik at vi kan ta opp relevante saker.

NTF har avlyst alle sentrale arrangementer frem til 1. september, og hovedstyret har innført restriksjoner på reise- og møtevirksomhet i NTFs regi. Dette omfatter også lokal- og spesialistforeningene, som har gjort det samme med sine aktiviteter. Dialogen med lokal- og spesialistforeningene har vært god under hele krisen. Gjennom flere videokonferanser har vi fått viktige innspill fra foreningslederne, noe som har vært veldig nyttig. Hovedstyret har hatt jevnlige møter på digitale plattformer. Vi er nå i gang med å se på ulike scenarier for resten av 2020.

Situasjonen er krevende, uforutsigbar og skremmende. NTF har tre hovedinntektskilder, nemlig kontingenten fra medlemmene, annonseinntekter fra Tidende og inntekter fra deler av kursvirksomheten. Vi har avlyst eller flyttet kurs og konferanser og er i forhandlinger for å begrense kostnadene forbundet med dette. Noen annonsører har trukket seg inntil videre, mens andre har redusert planlagt annonsering. Det er ingen tvil om at denne situasjonen vil påvirke NTFs økonomi kraftig.

Vi vurderer nå hvordan vi skal forholde oss til arrangementene som er planlagt etter sommeren. Det er allerede bestemt at vi skal satse på flere kurs på digitale plattformer, slik at medlemmene skal ha tilgang til gode kurstilbud også i denne perioden. Vi ser også på ulike muligheter for landsmøtet – som er vårt største og viktigste arrangement. Selvsagt håper vi å kunne avholde årets landsmøte, men vi må likevel planlegge for ulike scenarier både for fagprogrammet og utstillingen.

Midt oppe i alt dette forsøker vi også å utføre de oppgavene som representantskapet har pålagt oss i det vedtatte arbeidsprogrammet – selv om denne situasjonen er så altovergripende at den antagelig vil påvirke NTFs arbeid i hele representantskapsperioden.

Til tross for situasjonen er jeg, midt i kaoset og bekymringen, veldig stolt over hvordan våre medlemmer og NTF som forening har agert i denne situasjonen. Jeg gjentar derfor gjerne det jeg skrev i mitt forrige Presidenten har ordet:

Jeg opplever tillitsvalgte som virkelig trår til og bretter opp ermene, medlemmer som stiller opp for pasienter og hverandre, på tross av økonomisk usikkerhet og smitterisiko, og ikke minst et sekretariat som klarer å løse oppgavene når behovet er størst og det stormer som mest. Takk til hver og en av dere!

Sammen skal vi komme oss gjennom også disse utfordringene, selv om det blir krevende. I denne situasjonen ser vi virkelig hvor avgjørende det er at vi står sammen, side ved side, og at alle drar i samme retning. Jeg lover at NTF skal gjøre alt det vi kan for at vi alle skal kunne stå oppreist også når denne stormen er over.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.