logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 5 / Søkertallene til tannlegestudiet øker

Søkertallene til tannlegestudiet øker

476

Samordna opptak presenterte søkertallene til høyere utdanning 24. april. Antall søkere til odontologistudiet økte med 4,5 prosent fra 2019 til 2020, med 4 440 søkere i 2019 og 2 641 søkere i 2020.

Tallene viser for øvrig en rekordhøy søkning til høyere utdanning i 2020, med totalt 150 784 søkere, 12 052 flere enn i 2019, til universiteter og høyskoler. Det er en økning på 8,7 prosent. I 2019 var det en svak nedgang i søkertallet.

– Aldri før har flere søkt opptak til høyere utdanning. Lærestedene og Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) står klare til å behandle alle søknader frem til opptaket blir kjørt. Selv om det er et spesielt år med koronasituasjonen skal vi gjøre vårt for at samordna opptak blir gjennomført innen normale frister og på en god måte også i år, sier direktør i Unit, Roar Olsen i en pressemelding.

Et stabilt antall studieplasser tilsier at det blir større konkurranse om studieplassene i år. Unit regner med at økningen i antallet søkere har sammenheng med koronasituasjonen. Arbeidsmarkedet er usikkert, og det er også usikkerhet rundt mulighetene til å studere i utlandet. Økningen i antallet som søkte i siste liten tyder på at flere enn vanlig vil ha en plan B ved å søke høyere utdanning i Norge. 15. april i år kom det inn 24 702 søknader til høyere utdanning, mens tilsvarende antall, på samme dato i fjor var 14 128.

Økningen i søkertallene er jevnt fordelt over utdanningsområdene. Tretten områder har en oppgang i antallet førstegangssøkere, mens tre områder (reiseliv, lærerutdanning og jus) har en nedgang sammenlignet med 2019.

Den prosentvise økningen er størst for økonomiske og administrative fag, med 24,8 prosent. Mediefag, historie og samfunnsfag har også økning på over 20 prosent. I 2019 var det en nedgang i søkningen til helsefag på 4,7 prosent, mens det i år er en økning på 4,1 prosent.

I år omfatter Samordna opptak også søkere til 9 704 studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning, fordelt på ni utdanningsområder. Her er det flest søkere til Teknologiske fag og Helsefag, mens konkurransen er størst på Estetiske fag og Land- og havbruksfag.

Hovedopptaket til fagskoler vil etter planen være klart 20. mai, mens hovedopptaket til universitet og høyskoler kjøres 20. juli, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.