logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 5 / Alle lønnsoppgjørene i Norge er utsatt til høsten
Arbeidsliv

Alle lønnsoppgjørene i Norge er utsatt til høsten

468

Oppgjøret i privat sektor (frontfaget) ble fredag den 13. mars utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes til høsten.

Det var fredag kveld, 13. mars, at partene i frontfagsoppgjøret – Norsk Industri og Fellesforbundet – ble enige om å utsette sine lønnsforhandlinger til 3. august. Dette i lys av situasjonen Norge stod i på det tidspunktet.

Frontfagsforhandlingene setter som kjent rammene for oppgjørene i offentlig sektor, og det betyr at forhandlingene i stat, KS, KS Bedrift, Oslo kommune, HUK og helsesektoren også er utsatt. I de respektive avtaleområdene er alle hovedtariffavtalene prolongert, det vil si forlenget frem til frem til 15. september.

Partene i offentlig sektor vil ta stilling til oppstart av forhandlingene etter at frontfaget er ferdig, frist oppgitt til 21. august.

Dette vil naturlig nok få betydning for tannlegens lønnsoppgjør lokalt, på hvilken måte er usikkert, men sekretariatet og Sentralt forhandlingsutvalg vil følge dette opp utover høsten.

Vi ser nå at forutsetningene lagt til grunn på årets tariffkonferanse og rapport fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene er kraftig endret.

På foreningens hjemmeside vil vi følge opp med mer informasjon om høstens lønnsoppgjør utover høsten.

Alle hovedtariffavtalene er prolongert. Det betyr at tariffavtalene i offentlig sektor videreføres til høsten. Utløpsdato er nå 15. september og ikke 29. april som det står i avtalene.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.