logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / En fylling er ikke bare en fylling ...

En fylling er ikke bare en fylling ...

... viser en studie hvor Activa Bioactive-Restorative inngår
244

Det går bra med de fleste tannfyllinger som blir lagt i dag, men en fylling er ikke bare en fylling viser undersøkelser utført ved Københavns Universitet i samarbeid med Universitetet i Umeå.

En klinisk studie (1), der materialet Activa Bioactive-Restorative fra det amerikanske firmaet Pulpdent ble utprøvd uten bruk av adhesiv på voksne pasienter, viste en helt uakseptabel feilfrekvens i løpet av det første året. Dette er langt høyere enn det som normalt ses ved velprøvde plastfyllingsmaterialer. Etter 1 år var 24,1% av fyllingene med Activa Bioactive-Restorative lagt om, mens kun 2,5 % av kontrollfyllingene var skiftet.

Årsakene til feilslag var løsnet fylling, symptomer fra tennene og karies. Som følge av den uakseptabelt høye feilfrekvensen etter 1 år er studien blitt stoppet og en advarsel sendt til nordiske tannleger via deres fagtidsskrifter (2,3,4).

En forklaring på hvorfor feilfrekvensen er så høy kom fra en laboratoriestudie (5), som løp parallelt med den kliniske utprøvingen, der det ble undersøkt både binding til tenner, materialets adaptasjon og grad av tett kontakt til tannoverflater. I denne undersøkelsen løsnet en del av Activa Bioactive-Restorative når det ikke var anvendt adhesiv eller hvis tannflatene ikke ble forbehandlet med fosforsyre. Resultatene bekreftet at Activa Bioactive-Restorative ikke kan binde til tannen av seg selv, som ellers er hevdet av produsenten. Men det ble oppnådd en akseptabel bindingsstyrke og tett kontakt med tennene når det ble anvendt en adhesiv sammen med materialet.

Pulpdent har senere endret materialets bruksanvisning og anbefaler nå at det brukes en adhesiv. Hvorvidt det vil bedre fyllingenes holdbarhet og om de potensielle bioaktive egenskaper hos Activa Bioactive-Restorative vil fungere sammen med en adhesiv – og derved uten direkte kontakt med tannsubstansen – er fortsatt uavklart.

Referanser

  1. van Dijken JWV, Pallesen U, Benetti A. A randomized controlled evaluation of posterior resin restorations of an altered resin modified glass-ionomer cement with claimed bioactivity. Dent Mater. 2019; 35: 335–43

  2. https://tandlaegebladet.dk/advarsel-alt-daarlig-klinisk-holdbarhed-af-fyldningsmateriale

  3. https://www.tannlegetidende.no/i/2019/1/d2e2426

  4. https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/debatt-dalig-hallbarhet-hos-testat-fyllningsmaterial/

  5. Benetti AR, Michou S, Larsen L, Peutzfeldt A, Pallesen U, van Dijken JWV. Adhesion and marginal adaptation of a claimed bioactive, restorative material. Biomater Investig Dent. 2019; 6: 90-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6964780/

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.