logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / Flere folk og færre fisk

Flere folk og færre fisk

207

Foto: Yay Images

Det er for lite omega-3 i verden, viser en ny studie, ifølge forskning.no.

Alle vet at det å spise fisk er bra for helsa, da fisk inneholder omega-3. Spesielt er det viktig for små barns utvikling og for å redusere risikoen for kognitiv svikt – problemer med hukommelse og læring.

Nå har forskere sett nærmere på produksjonen og forbruket av omega-3-fettsyrene EPA og DHA, hos folk og i havet.

Ved hjelp av en modell og store mengder data fra blant annet FNs Food and Agriculture Organization har de kommet fram til at 70 prosent av verdens befolkning ikke får det de trenger av omega-3-fettsyrer.

En av forskerne, Helen Hamilton, ble nylig ferdig med et opphold som postdoktor ved NTNUs program for industriell økologi, og arbeider nå som bærekraftspesialist hos Biomar Global. Hun sier at løsningen er ikke å ta ut mer fisk fra havet. 63 prosent av alle kommersielt utnyttbare fiskebestander er overfisket, og trenger tid for å bygge seg opp. Det gjør det lite sannsynlig at økt fiske kan bidra til å dekke behovet for EPA og DHA.Tilgjengeligheten kan imidlertid økes ved å bruke fiskeavfall eller sideprodukter, ta i bruk nye primærkilder til omega-3-fettsyrer eller endre kosthold for å redusere misforholdet mellom tilbud og etterspørsel.

Folk spiser sjelden hele fisken. Innvoller og hoder inneholder også omega-3-fettsyrer. Fiskefôr og fiskeoljer kan lages av fiskeavfall.

En annen kilde til fettsyrene EPA og DHA er krill. Årlig fangst av krill på verdensbasis er på rundt 300 000 tonn, og det er langt under den anbefalte maksgrensen på 5,6 millioner tonn i året.

Vi kan også redusere gapet mellom tilgang og etterspørsel ved å spise mindre laks og heller mer skjell, ferskvannskarpe og alger.

Forskerne ser at EPA og DHA kan produseres både av naturlige og genetisk modifiserte mikroalger, så vel som av mikrobakterier og planter

– Det finnes ingen enkel løsning for å lukke gapet mellom tilbud og etterspørsel. Ingen av løsningsforslagene våre er lette. Men vi må finne en måte å balansere et sunt kosthold på, for en økende befolkning samtidig som vi beskytter miljøet, sier Hamilton.

Kilde: Helen Hamilton mfl.: Systems approach to quantify the global omega-3 fatty acid cycle. Nature Food, 2020. Doi.org/10.1038/s43016-019-0006-0

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.