logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / Gode hjelpere kjenner seg selv

Gode hjelpere kjenner seg selv

299

Traumebevisst omsorg i arbeid med barn og unge

Cathrine S. Thommessen og Cecilie B. Neumann

Forlagets egen omtale:

«Den som skal hjelpe andre, må kjenne seg selv. Professoren og terapeuten viser i denne boken hvordan den som arbeider med sårbare barn og unge, kan bli en bedre hjelper.

Noen sentrale spørsmål:

– Hvordan bli en faglig og trygg hjelper i utfordrende situasjoner?

– Hva er traumebevisst omsorg?

– Hva er å situere seg?

– Hvordan preger holdninger og følelser hjelperens forståelse av andre mennesker?

Boken er skrevet for studenter innen pedagogikk, barnevern og sosialfag. Den er også aktuell og nyttig for pedagoger og fagfolk som arbeider med sårbare barn og unge.»

Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2019. ISBN: 978-82-02-65122-0

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.