logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

294

1920

Tale til damerne

«… En mere prosaisk mand har se’t,

Ligheden med en cigaret.

Net og slank og elegant,

Klædt i uskyldsvidt gevandt.

Let og glad du blir i aanden,

Naar du den faar ta i haanden.

Har du gnisten – snart den gløder,

Naar den dine læber møder.

Men! – det kan jo og sig blænde,

At du dig paa den kan brænde,

Og det er jo ogsaa givet,

At ei én er nok for livet,

Saa det blir en meget slet

Lighet med en cigaret.»

Et av seks vers fra Holmboe-Henrichsens tale for damerne ved festen etter årsmøtet i 1920.

Fra første hefte av Tidende, desember 1920

1970

Refusjonsordning for barn i ubetjente tannrøktdistrikter?

«Den 18. februar 1970 stilte representanten Thor Myklebust følgende grunngitte spørsmål til sosialministeren: Spørsmål til sosialministeren om folketannrøkta har siste åra vore reist fleire gonger her i Stortinget. … Statsråden synest kanskje difor at det er innpåtrengjande å koma med eit spørsmål som har samanheng med denne saka no på nytt. Når eg likevel gjer det, er det på grunn av at statsråden, etter mi tolkning har svara negativt til dei som har spurt før. Når det har vore spørsmål om refusjon fra staten for utlegg til tannrøkt for folk i slike distrikt som ikkje har tannlækjar i tannrøktdistriktet, og som har lote søkja tannlækjar på andre stader, har statsråden svara at lova om folketannrøkt av 1949 ikkje gjev høve til det.»

Fra Tidende nr. 3, mars 1970

2010

Din europeiske kollega

«I flere europeiske land forekommer et fenomen som er velkjent i Norge, i hvert fall i deler av landet. Man er nødt til å importere tannleger for å få stillinger besatt. I Norge er andelen tannleger som er utdannet utenlands hele 23 prosent. Bare England ligger høyere, med 25 prosent.»

… «Det er ikke det helt store antallet likhetspunkter mellom spesialistene og spesialitetene i Europa heller. Kjeveortopedi er faktisk den eneste spesialiteten som går igjen i alle landene.

Norge og Sverige har betydelig flere spesialiteter enn for eksempel Danmark, som nøyer seg med to. Det er likevel Storbritannia som topper listen. Der har de nemlig hele 11 spesialiteter innen odontologi.»

Fra «Database of Oral Healthcare»

Fra Tidende nr. 4, mars 2010

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.