logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / Sommerjobb som tannlegestudent
Spør advokaten

Sommerjobb som tannlegestudent

283

Jeg er tannlegestudent og skal ha sommerjobb på et tannlegekontor i sommer. Hva må jeg tenke på da?

Svar:

Pasientsikkerheten er førsteprioritet

Frem til du får autorisasjon eller lisens som tannlege kan du bare jobbe som medhjelper hos en autorisert tannlege (enten i privat eller offentlig virksomhet). Det er da tannlegen som er ansvarlig for at helsepersonelloven til enhver tid følges og at virksomheten utøves forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 5. Arbeidet utføres på den autoriserte tannlegens ansvar og forsikring i Norsk pasientskadeerstatning.

Kontrakt, lønn og arbeidsoppgaver

Det må opprettes et ansettelsesforhold og skrives kontrakt mellom deg og arbeidsgiver.

Siden det dreier seg om tidsbegrenset praksisarbeid kan du ansettes midlertidig. Lønns- og andre arbeidsbetingelser skal fremgå av ansettelsesavtalen.

Hvilke oppgaver kan du som student utføre?

Det finnes ingen fast regel om hva du kan eller ikke kan gjøre, men du kan ikke ha selvstendig behandleransvar. Det arbeidet du som student utfører på pasientene skal registreres på pasientenes journaler i ditt navn/med dine initialer, og dermed identifiseres som ditt arbeid. Det er derfor viktig at du har en egen bruker-ID i klinikkens journalsystem. Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere dine faktiske, faglige kvalifikasjoner og kliniske kompetanse.

NTF anbefaler følgende retningslinjer for oppgaver:

Studenter som har fullført 1. og 2. studieår kan utføre tannhelsesekretæroppgaver.

Studenter som har fullført 3. studieår kan utføre tannpleieroppgaver.

Studenter som har fullført 4. studieår kan utføre tannpleieroppgaver og enklere tannlegeoppgaver.

Tannlegestudenter med eget selskap

Noen tannlegestudenter etablerer sitt eget enkeltpersonforetak før de har fått autorisasjon som tannlege. For å kunne utføre betalte tjenester som selvstendig næringsdrivende må man midlertidig tegne pliktig ansvarsforsikring i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og det er først når man har autorisasjon som tannlege at det er mulig å få tegnet slik forsikring. Man kan derfor ikke levere tannlegetjenester fra dette foretaket før man har fått autorisasjon.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.