logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / Lokalforeningskurs i 2020?

Lokalforeningskurs i 2020?

282

Sekretariatets ansatte deltar som forelesere på en rekke kurs i lokalforeningens regi hvert år.

Ønsker dere en foreleser fra avdeling JUS & ARBEIDSLIV til et av lokalforeningens arrangementer i 2020 ikke nøl med å ta kontakt (i god tid) med oss på jus@tannlegeforeningen.no

Vi kan stille med foredragsholder til enkelttemaer der lokalforeningen har andre eksterne foredragsholdere, kveldskurs eller til et heldagskurs eventuelt lunsj til lunsj kurs.

Alt det praktiske må lokalforeningen stå for. Tannlegeforeningen dekker kostnadene til foredragsholdere fra sekretariatet. Lokalforeningen må selv dekke kostnader til lokale, bespisning, eksterne foredragsholdere osv.

Lokalforeningen bestemmer selv om dere vil ta betalt av medlemmene for deltakelse på kurset.

Kjerneområder for den juridiske rådgivningen som gis fra sekretariatet er arbeidsrett, helserett og kontraktsrett (fortrinnsvis samarbeidskontrakter mellom praksiseier og assistenttannlege) kurs sekvenser innenfor disse hovedområder kan tilbys i 2020;

KONTRAKTSRETT

 • Samarbeidskontrakter mellom tannleger

ARBEIDSRETT/PERSONALJUS

 • Ansettelsesprosessen

 • Arbeidsgivers styringsrett

 • Arbeidstid

 • Oppfølgning i prøvetid

 • Om ferie

 • Nedbemanning på klinikken

 • Oppsigelse

  • Virksomhetens forhold

  • Arbeidstagers forhold

  • I prøvetid

 • Oppfølgning av sykemeldte

HELSERETT

 • Journalforskriften

 • Forsvarlighetskravet

 • Pasientens grunnleggende rettigheter

 • Sentrale plikter for helsepersonell

 • Utenlandsbehandling

PRAKSISDRIFT

 • Kjøp og salg av praksis

 • Valg av foretaksform

 • Personvern og GDPR

ANDRE TEMA

 • NTFs etiske regler

 • Årets lønnsoppgjør

 • Mønsteravtalen

 • Hva gjør du når pasienten klager

 • Om lønnsforhandlinger, lønnsfastsettelse og lønnssamtale

 • Sykehjelpsordningen for tannleger

 • Grunnleggende om pensjon

Oversikten er ikke uttømmende og dere må gjerne ta kontakt dersom det er andre temaer de ønsker belyst så vil vi vurdere om vi kan klare å levere slike foredrag, eller om dere bør finne eksterne foredragsholdere.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.