logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / Nytt styre i NTF Student

Nytt styre i NTF Student

270-1

Årsmøte for NTF student ble gjennomført på Geilo 24. januar. Her ble årsberetningen for 2019 wgjennomgått sammen med handlingsplan for 2020, samt valg av nytt styre i studentforeningen.

Tidligere leder Vegard Hauge Svartveit informerer om arbeidet gjennomført i 2019.

For første gang i studentforeningens historie er kjønnsfordelingen i styret lik, og det er også første gang av en kvinne er blitt valgt som leder av studentforeningen.

Handlingsplan 2020-2021

Det nyvalgte styret skal nå i gang med å oppdatere handlingsplanen for studentforeningen. I handlingsplanen står det blant annet at NTF Student (NTF-S) skal jobbe mot fire mål:

  1. Politisk påvirkning – NTF-S vil ivareta studentenes stemme i relevante saker innad i NTF og i samfunnsdebatten.

  2. Studiehverdagen – NTF-S skal bidra til å motivere og støtte studentene, og jobbe for at odontologistudiene holder høyest mulig kvalitet.

  3. Verving og synliggjøring – NTF-S skal arbeide for økt engasjement og foreningstilhørighet i studietiden.

  4. Kurs og samarbeid – NTF-S skal spille en aktiv rolle for å hjelpe medlemmene med å bygge nettverk og gjøre dem best mulig forberedt til yrkeslivet.

Nytt styre i NTF Student: (fra venstre) Pernille M. Slettestøl (Krakow), Bent Vidar Yttervoll (UiT), ny leder - Lena Monsen (UiT), Ingeborg Linnea Hansen (UiB), Ottar M. Moen (UiB), Inger Marie Tellefsen (Poznan). Ikke til stede: Mohammad B. Korkosh, Nestleder - Jabar Ali Shah (UiO).

Valg av styre

Styremedlemmene i NTF Student blir valgt ved lokale og elektroniske valg ved studiestedene, men fordeling av verv gjennomføres ved avstemning på årsmøtet.

Følgende ble valgt til leder, nestleder og informasjonsansvarlig for studentforeningen

Leder

Lena Monsen (UiT)

Nestleder:

Jabar Ali Shah (UiO)

Informasjonsansvarlig:

Ingeborg Linnea Hansen (UiB)

Styremedlemmer

Bent Vidar Yttervoll (UiT)

Ottar M. Moen (UiB)

Mohammad B. Korkosh (UiO)

Pernille M. Slettestøl (Krakow)

Inger Marie Tellefsen (Poznan)

Vi takker det avgående styret med leder Vegard Hauge Svartveit for innsatsen de har lagt ned, og ser frem til godt samarbeid med det nye styret.

Årsmøte NTF Student under Geiloseminaret 2020.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.