logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / Siste nytt fra Akademikerne

Siste nytt fra Akademikerne

266-8

Camilla Hansen Steinum deltar i panelet. Fra venstre: konferansier Svein Tore Bergestuen, leder i Samfunnsviterne Merete Nilsson, president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg og NTFs president Camilla Hansen Steinum.

Akademikernes vinterkonferanse «Menneske + maskin»

Akademikernes vinterkonferanse handlet i år om hvordan kunstig og menneskelig intelligens kan virke best mulig sammen. I det store og hele var konferansen preget av teknologioptimisme, men det ble også satt lys på en rekke utfordringer teknologien kan utgjøre for både etikk, datasikkerhet og den norske arbeidslivsmodellen. Flere av foredragene var innom viktigheten av å ta aktive grep for at små virksomheter ikke skal tape kampen mot de store som har mer penger til å investere i dyre teknologiske løsninger. Det om også tydelig frem at vi må tenke nytt om utdannelse og kunnskapsproduksjon. Viktigheten av allsidighet, tverrfaglighet og livslang læring har aldri vært større. NTFs president Camilla Hansen Steinum deltok i en panelsamtale rundt spørsmålet om akademikeren risikerer å bli overflødig, med grunnlag i en ny rapport fra Sintef.

Konferansen ble streamet og opptak kan ses på www.akademikerne.no

Arbeids- og sosialminister Terje Røe Isaksen åpner årets vinterkonferanse.

Arbeidslivets klimauke

3.–7. februar var Akademikerne med og markerte Arbeidslivets klimauke – et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig og privat sektor. Hensikten med denne årlige markeringen er å skape engasjement og samarbeid om gode klimaløsninger på norske arbeidsplasser, og målet å være Norges største klimadugnad. I år var alle hovedorganisasjonene med på kampanjen; LO, Virke, NHO, KS, Unio, YS og Akademikerne.

De valgene vi gjør i dag er avgjørende. Jo mindre vi gjør nå, jo mer må vi gjøre i fremtiden, og skal vi lykkes med å nå klimamålene er det avgjørende at partene i arbeidslivet bidrar i arbeidet. Likevel viser en undersøkelse gjennomført av Norstat blant 600 norske virksomheter i offentlig og privat sektor at antallet ledere og tillitsvalgte som har gjennomført konkrete klimatiltak på arbeidsplassen har gått ned fra 2016 til 2019. 71 prosent sier at deres virksomhet er i stor eller svært stor grad opptatt av miljø og klima. Dette er en reduksjon fra 77 prosent i fjor. Kun halvparten av de som svarte på undersøkelsen mente at det var lønnsomt å gjennomføre slike tiltak. Det er altså tydelig at det trengs mer medvirkning, mer engasjement og flere klimatiltak i arbeidslivet!

Mer informasjon om kampanjen finner du på www.arbeidslivetsklimauke.no

Thale Kvernberg Andersen legger frem resultatene i Sintefs rapport.

De gode klimaløsningene finnes på den enkelte arbeidsplass, og i den anledning minner vi NTFs medlemmer på våre tips og råd til en grønnere odontologisk hverdag:

Tips og råd til en grønnere odontologisk hverdag:

  1. Kildesorter alt avfall

  2. Arbeid mest mulig digitalt og med minst mulig papirutskrifter

  3. Bytt ut plastprodukter og engangsutstyr med steriliserbare eller nedbrytbare alternativer

  4. Gjør innkjøp i store kvanta for å redusere transport

  5. Installer varmepumpe, solcellepanel og andre energibesparende løsninger på klinikken

  6. Legg press på produsenter og leverandører – etterspør bærekraftige produkter

  7. «Pant» gammelt utstyr – undersøk om depotene har returordninger som gjør at utstyr kan resirkuleres

  8. Bruk sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler for å snakke om bærekraft og hvordan klinikkens og pasientenes hverdagsvalg kan gjøre en forskjell

    Leder i Akademikerne Kari Sollien deltar i paneldiskusjon med Tor Arne Gangsø (KS), Ragnhild Lied (Unio) og Ivar H. Kristiansen (Virke).

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.