logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 3 / Intervju med Eivind Aakenes – leder i Nordmøre tannlegeforening

Intervju med Eivind Aakenes – leder i Nordmøre tannlegeforening

264-5

Styret: fra venstre Anja Michaelis nestleder, Ellisiv Bræin sekretær, Eivind J Aakenes leder, Katrine Finholt kasserer og Lise Bjordal Furset kurskontakt. Foto: privat.

Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningen den siste tiden?

Vi er jo en liten forening hvor medlemmene er spredt over et ganske stort geografisk område. Fylket er ikke fergefritt. Deltakelse på sentrale kurs krever mye reisetid og medfører ekstra utgifter for deltakere. Derfor ser vi det som en viktig oppgave for oss å kunne tilby gode kurs lokalt for våre medlemmer. Dette føler vi at vi har lykkes med. Ellers har vi ikke så mange oppgaver eller problemer.

Hva har vært de største utfordringene?

Det er utfordrende å rekruttere til styret/ frivillig innsats. Spesielt vanskelig er det å få de offentlig ansatte med på laget, siden de har en del egne kurs og ikke får reise på så mye annet. I tillegg er mange av dem ganske unge og opptatt med sitt. Da kan lokalforeningen fort bli en forening for de private tannlegene, og det er ikke det vi ønsker.

Hva har vært de største høydepunktene?

Foreningen arrangerer hvert år Operakurset i Kristiansund. Dette går over to dager og arrangeres i forbindelse med operafestukene i byen. Derav navnet Operakurset.

I fjor arrangerte vi også TSE modul 10 om periodontale sykdommer. Første samlingen ble da lagt til Kristiansund under operafestukene og den andre ble arrangert i Molde. Deltakerne var veldig fornøyde, og ga veldig gode tilbakemeldinger.

Vi arrangerte også hands-on kurs med Arne Lund i Molde. Dette ble raskt fullbooket, så vi var nødt til å kjøre «ekstraforestilling». 

I forbindelse med generalforsamling 2018 arrangerte vi kurs med Kjell Størksen. Dette resulterte i svært god oppslutning til generalforsamlingen….

Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer og verve nye tillitsvalgte?

Her er det ganske små gjennomsiktige forhold, så foreningen ser ikke det store behovet for å gå aktivt ut og rekruttere medlemmer. Vi bør jobbe mer aktivt med å få de offentlig ansatte med på laget.

Tillitsvalgte blir tilbudt kurs arrangert av Tannlegeforeningen.

Hvordan ser du på dagens situasjon for lokalforeningens medlemmer, og hvorfor er det viktig å være medlem av lokalforeningen?

Fylkeskommunen vifter nå med sparekniven og truer med å legge ned klinikker i DOT. Dette vil ramme befolkningen i de områder dette gjelder, men også våre medlemmer. Vi i lokalforeningen bistår gjerne de ansatte i DOT i denne saken.

Gjennom medlemskap i lokalforeningen kan man også være med å påvirke vår hovedforening NTF.

Forøvrig synes situasjonen for våre medlemmer å være god.

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Jeg er nyvalgt leder av foreningen, og har ikke så lang erfaring, men det virker som at dette er en fin oppgave å ta på seg. Vi er en forening med mange trivelige kolleger som jeg håper å bli bedre kjent med.

Som leder er det en del ting å sette seg inn i, og foran oss ligger oppgaven med å oppdatere vedtektene slik at disse er i tråd med NTFs vedtekter. Dette blir litt jobb som vi i fellesskap nok vil klare.

Hva kommer til å skje det neste året?

Vi må straks komme i gang med å forberede neste års Operakurs og dessuten få på plass en plan for ytterligere kurstilbud for våre medlemmer. Det er viktig å få kontakt med gode foredragsholdere tidlig. Mitt ønske er at vi skal kunne tilby gode og prisgunstige kurs for våre medlemmer.

FAKTABOKS

Nordmøre og Romsdal tannlegeforening

121 medlemmer

24 Offentlige / 77 privat

51 menn / 70 kvinner

Fra årets Operakurs som samlet 87 kursdeltakere. Foto: privat.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.