logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 2 / Nytt lederkurs – bare for medlemmene

Nytt lederkurs – bare for medlemmene

91

Foto: Kristin Aksnes

NTF lanserer i disse dager et helt nytt lederkurs for tannleger, utviklet i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Kurset er forbeholdt NTFs medlemmer, og innholdet er skreddersydd for tannleger. Det har lenge vært en ambisjon for oss og et uttalt ønske i medlemsmassen å få til et slikt kurs. Vi er derfor veldig glade for at vi nå snart er i mål og kan sette i gang.

Målet med kurset er økt kunnskap og ferdigheter innen ledelse, samhandling, etikk og rammebetingelser for ledelse av profesjonelle tannhelsevirksomheter.

Opplegget består av et nettbasert forkurs og deretter fire kursdager fordelt på to samlinger. Forkurset inneholder artikler, podkaster og litteratur som en forberedelse til kursdagene. Kurset gjennomføres i BIs lokaler i Nydalen i Oslo. Første samling kommer rett etter påske, mens andre samling er planlagt i mai. Kurset vil gi 30 timer i NTFs nåværende ordning for obligatorisk etterutdanning.

BI har et meget sterkt fagmiljø på fagfeltet, og mange gode forelesere. NTF har samarbeidet tett med BI om utviklingen av kurset, slik at det skal bli så relevant som mulig for medlemmene. Både caser og problemstillinger skal knyttes til tannlegevirksomhet for å forankre ledelsesteori, teamutvikling, etikk og annet stoff i klinisk praksis og hverdagen på klinikken.

Kurset vil bidra til å oppfylle viktige punkter i NTFs nye prinsipprogram og arbeidsprogram, som begge ble vedtatt av NTFs representantskap i november.

Prinsipprogrammet inneholder et eget punkt om ledelse:

God ledelse er en forutsetning for gode tannhelsetjenester

Tannhelsetjenesten skal ha gode og engasjerte ledere. God ledelse er nødvendig for å levere tjenester av høy kvalitet. Den faglige ledelsen må styrkes for å oppnå så høy grad av pasientsikkerhet som mulig. Odontologisk fagkompetanse gir gode forutse tninger for å være leder i tannhelsetjenesten. Tannlegen skal være leder av tannhelseteamet, med overordnet ansvar for pasienten i alle henseende og kompetanse til å lede tannhelsetjenesten på alle nivåer.

Og i Arbeidsprogrammet står det følgende under Medlemsrettet arbeid:

Nærings- og tariffpolitikk

Tannlegeutdanningen er en omfattende og høyt spesialisert akademisk utdanning. På grunnlag av sin kompetanse innenfor hele det odontologiske fagområdet er tannlegen den naturlige lederen av tannhelseteamet. NTF mener at ledere i tannhelsetjenesten skal være tannleger.

I tillegg har arbeidsprogrammet et punkt som sier at NTF skal synliggjøre behovet for tannleger som ledere i tannhelsetjenesten, og bidra til å heve lederkompetansen blant tannleger. Utviklingen av det nye lederkurset er en oppfølging av dette arbeidspunktet.

Kurset er spesiallaget for tannleger som enten er, eller ønsker å bli, ledere i tannklinikker i offentlig eller privat sektor. Det er vårt tilbud til dem som ønsker lederkompetanse- og utvikling, men som synes at den nasjonale helselederutdanningen for primærhelsetjenesten som Handelshøyskolen BI tilbyr, er for omfattende. Den utdanningen gir som kjent 30 studiepoeng og er dessuten primært tilpasset ledere på høyt nivå i offentlig sektor.

Vårt kurs vil inneholde temaer som ledelse og omstilling, konflikt og konflikthåndtering, psykologisk trygghet, mestringsklima, ledelse på tvers av kulturer og (profesjons)identitet samt gjennomgang og trening på lederverktøy, for å nevne noe.

Målet med kurset er økt kunnskap og ferdigheter innen ledelse, samhandling, etikk og rammebetingelser for ledelse av profesjonelle tannhelsevirksomheter. Kurset vil ikke inneholde ren praksisadministrasjon eller jus, men NTF planlegger også å tilby ulike mindre kurs i disse temaene som passer sammen med lederkurset for dere som driver praksis. Sammen vil dette gi verdifull kompetanse og bidra og legge til rette for tannleger som er, eller ønsker å være, praksiseiere.

Jeg håper at dette vil være et attraktivt og interessant tilbud til NTFs medlemmer. Jeg håper også at tilbudet kan bidra til at flere tannleger vil ønske å være ledere, og til at dere som allerede har lederroller griper muligheten til å skaffe dere enda mer kompetanse. God ledelse er viktig for alle på arbeidsplassen og for en god og effektiv praksisdrift.

Kompetanseheving på området vil gjøre arbeidshverdagen enklere fordi man føler økt mestring også på områder utenfor det rent faglige.

Så enten du er leder eller du går med en lederspire i magen: Kast deg ut i det og meld deg på! Vi gleder oss til spennende og lærerike kursdager.

Camilla Hansen Steinum

President

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.