logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 2 / Nordisk overenskomst avvikles

Nordisk overenskomst avvikles

86

Den 1. februar 2020 avvikles avtalen mellom de nordiske landene om gjensidig godkjenning av helsepersonell, skriver Helsedirektoratet. Autorisasjons- og spesialistgodkjenningssøknader fra nordiske søkere vil fra 1. februar behandles etter EØS-regelverket på linje med søkere fra andre land i EU, EØS og Sveits.

Endringen får bare konsekvenser for de som skal søke norsk autorisasjon med utdanning, autorisasjon eller spesialistgodkjenning fra et annet nordisk land. For de aller fleste av disse vil det ha liten eller ingen betydning at søknaden nå skal behandles etter EØS-regelverket. 

Opphevelse av nordisk overenskomst får betydning for tannlegespesialiteter som ikke er harmoniserte etter EØS-forskriften, og som derfor tidligere ble behandlet etter nordisk overenskomst. Dette gjelder spesialitetene: 

Endodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, pedodonti, periodonti og oral protetikk. Disse vil nå bli behandlet etter EØS-forskriften. Dersom det er vesentlige forskjeller mellom utdanningene vil disse måtte gjennomføre tilleggsutdanning for å oppnå spesialistgodkjenning i Norge.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.