logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 2 / Implantologi – Set med en klinikers øjne. Et overblik

Implantologi – Set med en klinikers øjne. Et overblik

180

Lettlest og god bok om klinisk oral implantologi

Alfred Wolthers:

Den almenpraktiserende tannlegen Alfred Wolthers har skrevet en bok om sine kliniske erfaringer med implantater gjennom et langt tannlegeliv. Forfatteren har hatt gleden av å være med på utviklingen innen implantater helt fra begynnelsen av, og formidler dette. I denne boken får vi ikke en universitetssynsvinkel på fagfeltet, men en klinikers vinkel fra han startet med implantater på slutten av 80-tallet. Boken gir en gjennomgang av alle implantologiens aspekter, fra det kirurgiske til det protetiske. Boken er skrevet på dansk, og er lettlest.

Forfatteren har i hele sin tid benyttet Straumanns implantatsystem, og formidler Straumann og International Team of Implantology (ITI) sin utvikling, både internasjonalt og i Danmark. Det er artig å lese hvordan den tekniske utviklingen var, og konkurransen mellom leverandørene var skarp. Hvordan ideer og hypoteser var ulike, og hvordan dette preget den harde konkurransen mellom aktørene de første årene.

Forfatteren har satt inn mer enn 4 000 implantater, noe som gir ham bred erfaring, både innen det kirurgiske og det protetiske. Gjennom kapitlene gjennomgår han osseointegrasjon av implantater, bløtvevsproblematikken, regenerasjonsbehandling, og de forskjellige kirurgiske tilnærmingene til dette. Kapitlene er blandet, med både teori og praksis. Kapitlene tar for seg når man skal sette inn et implantat, hvordan alveolarkammen endrer seg etter ekstraksjoner, og hva kan vi gjøre for å optimere forholdene for implantater. Når bruker vi benerstatning og membraner, og hvordan gjør vi benoppbygging. Også her får vi innblikk i den historiske utviklingen innen forskningen, og produktenes form og utseende. Boken tar også for seg de protetiske utfordringene som vi klinikere står overfor, om det er et enkelt tannimplantat i fronten, eller en helkjevebro. Hvordan gjøre gode forundersøkelser, planlegge behandlingen, og hva skjer etterpå, med vedlikehold av implantatene, og behandling av periimplantitt. Hele tiden underbygger forfatteren sin praksis med det vitenskapelig dokumenterte, fra artikler, kurs og kongresser han har deltatt på i årenes løp. Boken inneholder en mengde illustrasjoner og kliniske bilder, og boken avslutter med 48 kasuser dokumentert fra start til slutt med bilder.

Styrken til denne boken er at den er lettlest og tar for seg alle aspektene innen implantologien, skrevet av en utvilsomt dyktig kliniker. Boken kan til tider bære litt preg av en biografi av Walters kliniske liv, også fordi han skriver i jegform. Han har et unikt billedmateriale av kasuser, men jeg savner flere bilder av kasusene 5, 10, 15 og kanskje 20 år senere. Klinisk er man kanskje heller ikke alltid helt enig med forfatteren, men det endrer ikke på at jeg vil anbefale boken til både den mer og mindre erfarne klinikeren. Her har man en unik bok, da den er skrevet av en kliniker med lang erfaring, hvor implantologien blir presentert fra A til Å på en systematisk og overskuelig måte.

Utgitt på eget forlag.

ISBN: 9788797121207

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.