logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 2 / Tannhelseforsikring og spørsmål om sletting av journal
Spør advokaten

Tannhelseforsikring og spørsmål om sletting av journal

165

Jeg har en pasient som skal tegne tannhelseforsikring, og som i den forbindelse ønsker at jeg skal slette deler av vedkommendes journal, slik at eksisterende behandlingsbehov ikke fremgår. Skal jeg gjøre som pasienten ber om?

Svar:

Nei, du kan ikke slette noe fra pasientens journal på dette grunnlaget. Reglene for sletting av journal følger av helsepersonelloven § 43.

Forutsetningen for at det skal være adgang til sletting etter § 43 er at det foreligger feilaktige eller misvisende opplysninger. Dette er alternative vilkår. I tillegg kreves det at opplysningene som ønskes slettet føles belastende for pasienten eller andre som nevnes i journalen. Opplysningene som kreves slettet skal altså være feilaktige eller misvisende, og i tillegg belastende for pasienten eller andre som nevnes i journalen. Vilkårene for å slette er dermed strengere enn for retting av journal. Sletting av hele eller deler av journal vil være særlig aktuelt der journalen inneholder opplysninger om diagnoser som er feil, eller opplysninger som er misvisende. Et annet alternativ er at opplysningene som anmodes slettet åpenbart ikke er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp. I dette ligger det at opplysninger som på en eller annen måte kan være til nytte i videre helsehjelp til pasienten, ikke må slettes.

Beskrivelser av nåværende og fremtidig behandlingsbehov må ikke slettes. I en eventuell NPE-sak vil det være avgjørende for deg at disse journalnedtegnelsene eksisterer, slik at det ikke oppstår tvil om du har underbehandlet pasienten eller oversett behandlingsbehov. I tillegg kommer bestemmelsen i NTFs etiske regler § 9 om pasientens økonomiske rettigheter. Det følger av bestemmelsen at tannlegen ikke skal hjelpe pasienten å oppnå uberettigede økonomiske fordeler.

Pasientens interesse i å få slettet deler av journalen er ikke beskyttelsesverdig. Jeg ville gitt pasienten beskjed om at du ikke vil slette med begrunnelse som gitt over, og med informasjon om at vedkommende kan påklage avslaget til Fylkesmannen. Husk at begrunnelsen for avslaget også skal journalføres.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.