logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 2 / Siste nytt fra Akademikerne

Siste nytt fra Akademikerne

154-5

Fra møte i Akademikerne Helse. Leder Rune Frøyland og nestleder Marit Hermansen står i midten. Foto: Akademikerne.

Fakta om Akademikerne

Akademikerne er hovedorganisasjonen for folk med høyere utdanning. NTF er en av 13 medlemsforeninger. Totalt har medlemsforeningene ca. 218 000 medlemmer.

Akademikerne forhandler arbeidsvilkår på vegne av foreningenes medlemmer i staten, kommunene og i helsesektoren – og jobber for medlemsforeningenes felles interesser knyttet til næringsdrivende og akademikere i privat sektor.

Utvalg i Akademikerne hvor NTF er representert

Akademikernes forhandlingsvirksomhet er organisert i tre ulike utvalg. Tannlegeforeningen er representert i alle med følgende personer:

  • Akademikerne stat: sekretariatsansatt advokatfullmektig Elin Kværnø

  • Akademikerne kommune: SF-leder og hovedstyremedlem Farshad Alamdari

  • Akademikerne helse: sekretariatsansatt Silje S. Nicolaysen

I tillegg er NTFs president medlem av Akademikernes styre.

I Akademikernes interesseutvalg – Akademikerne næringsdrivende er Tannlegeforeningen representert med SNU-leder og hovedstyremedlem Ralf Husebø.

Les mer om Akademikernes arbeid på www.akademikerne.no

Regjeringsoppnevnt utvalg om fremtidens arbeidsliv

Akademikerne er representert i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se nærmere på relevante utviklingstrekk og eventuelle utfordringer i arbeidslivet vedrørende tilknytningsformer og organisering av virksomhet. Utvalget skal også gjennomgå rammeverket for ulike tilknytningsformer for dem som utfører arbeid og for arbeidsgiveransvar og organisering av arbeid og virksomhet, og vurdere om dette er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og tilpasningsdyktig både for dagens og framtidens arbeidsliv. Utvalgets arbeid er svært relevant for NTF og foreningen vil gi innspill til Akademikerne i prosessen.

Les mer om utvalget på www.fremtidensarbeidsliv.no

Akademikerne Pluss

Akademikerne Pluss ble opprettet i 2018 og har fått ansvaret for å forhandle medlemsfordeler for 12 av de 13 foreningene i Akademikerne, og til sammen over 180 000 medlemmer.

I første omgang forvalter de fordelsavtaler for bank, forsikring og kjøp av bil, men flere fordelsavtaler vil komme.

Les mer på www.akademikernepluss.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.