logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 2 / Intervju med leder i Norsk Endodontiforening (NEF), Øyvind Kristoffersen

Intervju med leder i Norsk Endodontiforening (NEF), Øyvind Kristoffersen

152

Øyvind Kristoffersen er leder i Norsk Endodontiforening. Foto: Privat.

Hva har vært de viktigste oppgavene for spesialistforeningen den siste tiden?

Det viktigste for foreningen i det siste året har vært vårt tradisjonelle årsmøte på Hotell Continental i Oslo med foredragsholdere Nancy Bletsa og Asgeir Sigurdsson om traumer. Dette ble suverent gjennomført av det forrige styret. I tillegg har samarbeidet med hovedforeningen mot Helfo vært viktig. Det er en utfordring at i spørsmål som angår alle, så gir Helfo kun tilbakemelding til den ene som har stilt spørsmålet. Slik informasjon burde gå ut til alle, og selv om dette bør være myndighetenes ansvar, skal vi som forening gjøre vårt beste for å tydeliggjøre reglementet og få ut denne informasjonen.

Hva er den største utfordringen i foreningsarbeidet?

For tiden er det en utfordring at vi i styret bor ganske spredt. Det er positivt å få med folk fra alle deler av landet, men det er selvfølgelig vanskeligere og mer kostbart å samle styret nå enn da medlemmene stort sett har bodd i Bergen eller i Oslo.

Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer og tillitsvalgte?

NEF er en relativt liten forening med rundt 90 medlemmer, jevnt fordelt mellom kvinner og menn. Langt de fleste arbeider i privat praksis men noen jobber selvfølgelig også på Universitetene og kompetansesentrene. De aller fleste spesialistene er medlem av foreningen, så vi har ikke hatt behov for å drive aktiv medlemsverving. Det er både viktig og hyggelig å være medlem i foreningen og vi arrangerer årlige kurs som er åpne for alle, og hovedfokuset vårt er å tilby medlemmene god informasjon og gode kurs.

Når det gjelder arbeidet med å skaffe tillitsvalgte, så er det jo ikke kamp om plassene, men de som faktisk stiller opplever jeg som motiverte, og de ønsker å gjøre en god jobb. Jeg hadde ikke noe personlig ønske å bli leder, men jeg har lett for å engasjere meg, og når jeg først ble spurt har jeg lyst til å gjøre en god jobb. Det dreier seg om dugnadsånd, og nå følte jeg rett og slett at det var min tur til å ta i et tak.

Hva kommer til å skje den nærmeste tiden?

Det store høydepunktet blir SkandEndo som skal arrangeres i Bergen på Hotell Terminus den 27.–29. august. Hovedtemaet er akuttbehandling, og tittelen «Dental emergencies and beyond» ble spikret på styremøtet i januar. Fagprogrammet vil være nyttig og aktuelt både for spesialisten og allmennpraktikeren, og vi håper at det blir god påmelding på dette kurset. Informasjon om kurset vil bli publisert på NTFs nettsider.

Er det noe annet dere har på hjertet?

Jeg vil benytte anledningen til å takke det forrige styret i Norsk Endodontiforening og spesielt tidligere leder Ole Iden, samt sende en ekstra takk til Harald Prestegaard som har vært kasserer i mange, mange år.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.