logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 2 / Å finne gode søkeord
MeSH:

Å finne gode søkeord

142-3

Tidende begynte i 2019 konsekvent å bruke de norske Medical Subject Headings (MeSH)-søkeordene på alle sine vitenskapelige artikler. Her følger en oppfriskning på hva MeSH er, og hvordan MeSH-søkeordene best kan brukes.

Illustrasjon: Yay Images.

Søkeordene finner du nederst i første spalte til venstre i papirutgaven, og helt nederst i nettutgaven , i alle våre vitenskapelige artikler.

De fleste har sannsynligvis opplevd at det brukes forskjellige termer og begreper for samme fenomen. Det er for eksempel en av grunnene til at det er vanskelig å lage felles medisinske journaler: Forskjellige begreper brukes ulikt ved forskjellige institusjoner for samme tilstand, og du kan ha mange forskjellige folkelige begreper for det samme i tillegg.

Medical Subject Headings (MeSH) er standardiserte emneord, nøkkelord eller søkeord, hvor et siffer er knyttet til alle begrepene for samme tilstand, enten det er latin eller et folkelig begrep. Dette skal sikre at de samme begrepene kan brukes til søking i databaser, også dersom termene i utgangspunktet er på forskjellige språk. MeSH er opprinnelig amerikansk, men er nå oversatt til de fleste europeiske språk i tillegg til store språk som russisk og kinesisk.

Vitenskapelige artikler i Tidende, og andre vitenskapelige tidsskrifter får tildelt standardiserte søkeord, som skal gjøre artikkelen lett å finne tilbake til. I tillegg til at vi indekserer, tildeler eller tagger alle vitenskapelige artikler med standardiserte emneord, har blant andre det medisinske biblioteket ved Karolinska Institutet indeksert Tidendes artikler med MeSH-søkeordene siden 2001 i sin database SveMed+ . I dag finnes det over 600 artikler fra Tidende i denne databasen.

SveMed+

SveMed+ er en nordisk database innenfor medisin og helse. Den inneholder referanser til artikler fra ca. 170 nordiske tidsskrifter fra 1977 og fremover, hvorav 27 er norske. Den oppdateres jevnlig, se https://svemedplus.kib.ki.se/

Hvorfor norsk MeSH?

I Norge har det vært mest vanlig med egne emneordlister for forskjellige institusjoner og tidsskrifter. Men selv om en selv konsekvent bruker samme begrep på en viss sykdom, behandling eller tilstand, finnes det i praksis nesten alltid mange forskjellige ord for det samme. Ord kan i tillegg staves på forskjellige måter og bøyes i ulike former.

Et flertall av norske brukere behersker dessuten norsk bedre enn engelsk når det kommer til stykket. Derfor er det laget en norsk versjon av MeSH.

Odontologi

En viktig oppgave for Tidende er å sørge for publisering av vitenskapelige artikler på norsk og derigjennom bidra til å bevare norsk fagspråk og terminologi. MeSH-søkeordene utgjør en viktig del av dette arbeidet. Språkrådet har gitt sin støtte og ros til prosjektet generelt.

Spesialbibliotekar Sigrun Ask ved Universitetet i Bergen (UiB) i samarbeid med professor i odontologi ved UiB og vitenskapelig redaktør i Tidende, Nils Roar Gjerdet sørget for norsk oversettelse av det odontologiske fagfeltet i 2012.

Slik bruker du norsk MeSH

Foreløpig må leserne gå inn på adressen http://mesh.uia.no/ og skrive inn søkeordet der. Så vil det komme opp lenker til de databasene hvor søkeordet er indeksert, som SveMed+, PubMed, Cochrane library og flere.

Den norske MeSH-databasen vedlikeholdes av biblioteket ved Universitetet i Agder, derfor er det foreløpig funksjonelt å bruke deres nettsted.

SveMed+ https://svemedplus.kib.ki.se/ er også et godt sted å begynne.

Når du søker i norsk MeSH er det best å søke på ett ord om gangen. Når du er inne på en term ser du bredere og snevrere termer et annet sted på siden. Det er termer som ligger over og under den valgte termen i MeSH-hierarkiet. Hvis det er vanskelig å finne riktig MeSH-term, kan du søke på en mer generell term og bla deg nedover i hierarkiet for finne mer spesifikke termer.

Mesh-databasene er dessuten gode å bruke til oversetting. Her finner du den tilsvarende norske terminologien på både engelsk og andre språk.

Søk videre i PubMed og andre databaser

Når du skal søke videre etter artikler i PubMed eller andre databaser er det den engelske termen du skal bruke.

Om MeSH-vokabularet

MeSH er utviklet og laget av National Library of Medicine (https://www.nim.nih.gov/) i USA og oversatt til andre språk. Ettersom vokabularet innen alle fagområder i utgangspunktet er amerikansk, er spesielle norske begreper for utelukkende norske forhold ikke nødvendigvis inkludert. Men det skulle ikke by på problemer innenfor et medisinsk fagområde som odontologi.

Hva er MeSH?

 • Et fritt tilgjengelig begrepssystem med ca. 30 000 MeSH hovedtermer (i tillegg til 88 000 alternative termer) innenfor alle vitenskapelige fagområder. Termene er alfabetisk og hierarkisk ordnet og innen fagområdene odontologi og medisin er alle begreper oversatt til norsk.

 • Eies og oppdateres årlig av National Library of Medicine (USA)

 • Er oversatt til de fleste europeiske språk samt russisk og kinesisk med flere.

 • Hver MeSH har et identitetsnummer som kopler all informasjon: Definisjon, hovedterm, alternative termer og termhistorikk

Målgruppe

 • Studenter, forskere og helsepersonell

 • Pasienter og pårørende

 • Utdanningsinstitusjoner

 • Biblioteker

Bruksnytte

 • Bedre indeksering

 • Sikrer mer entydig kommunikasjon – inneholder både profesjonelle og folkelige termer

 • Gratis oppslagsverk

 • Sikrer at norske begreper blir brukt i vårt helsevesen og finner sin engelske termekvivalent i den internasjonale standarden

Norsk MeSH er inkludert i

 • Terminologibasern «MeSH på norsk» ved Universitetet i Agder – http://mesh.uio.nol

 • SveMed+ - som indekserer flest norske helsefaglige tidsskrifter – https://svemedplus.kib.ki.se/

 • BMJ Best Practice. Engelskspråklig oppslagsverk for primærhelsetjenesten

 • HeTOP.eu Health Terminology/Ontology Portal

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.