logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 12 / Annerledesåret 2020

Annerledesåret 2020

987

Foto: Kristin Aksnes.

2020 har vært et annerledes år – også for NTF. Det startet bra, med full innsats på alle felt fra de nye tillitsvalgte som ble valgt på representantskapet i 2019. Men vi var nesten ikke ute av startgropa før pandemien traff oss, og etter det har Norge mer eller mindre vært stengt ned i lange perioder.

Det er større politisk interesse for tannhelsefeltet enn det har vært tidligere. Det pågår og skal iverksettes flere store prosjekter på tannhelseområdet i tiden fremover, og NTF er involvert i dem alle.

Situasjonen har vært utfordrende for oss alle. Usikkerheten rundt smittefare, restriksjoner og anbefalinger fra myndighetene har preget både arbeidslivet og privatlivet vårt. Tannlegene har stått i første linje og bidratt i arbeidet med å hindre smittespredning under hele pandemien. Vi tok ansvar for et tilbud om nødvendig akuttbehandling til pasientene i den innledende fasen av pandemien, og nå er vi heldigvis tilbake i mer eller mindre normal drift, med ekstra smitteverntiltak. Vi sikrer den norske befolkning et tannhelsetilbud av høy kvalitet. Det skal vi være stolte av.

NTF som forening er også tydelig preget av situasjonen. Svært mye av arbeidet vårt dette året har handlet om håndtering av pandemien, på ulike områder. Økonomien er preget av at vi har måttet avlyse, flytte på eller endre store etterutdanningsarrangementer. Foreningen har fulgt myndighetenes anbefalinger, og sekretariatet har i hovedsak hatt hjemmekontor siden pandemien startet. Det har fungert godt. All ære til alle medarbeiderne som har stått på hele veien. Det er likevel ikke til å unngå at det nå begynner å tære på kreftene for noen og enhver. Mange av oss savner dynamikken og inspirasjonen fra sosial omgang med kolleger på jobb.

Selv savner jeg aller mest småpraten rundt kaffemaskinen og gode diskusjoner. Og jeg savner å gi mine nærmeste en god klem.

Likevel skal vi huske at vi er heldige. Vi lever i et trygt land som tar pandemien på alvor. Dessuten har vi hatt mindre restriksjoner enn mange andre, og i sommer oppdaget mange av oss hva Norge har å by på, også som ferieland.

Vi er også heldige som har en solid forening i ryggen. Selv om NTFs 136. år har vært svært utfordrende, skal vi komme oss igjennom dette uten for store konsekvenser. Gjennom mange år har foreningen vært drevet på en god måte, slik at vi nå kan stå støtt gjennom slike situasjoner og gi medlemmene informasjon, veiledning og rådgivning, et tilbud om kompetanseheving og være en støtte og et fellesskap – også i motgang og tøffe tider. Det er dette vi er her for.

Helt siden 1884 har NTF samlet norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser og virke for dens autoritet og anseelse, som det så fint heter i NTFs formål. Opprettelsen av en egen forening for norske tannleger var viktig i 1884, men den er minst like viktig i dag. NTF har satt seg som mål å være en fleksibel, rasjonell og demokratisk organisasjon som skal ivareta alle medlemmenes interesser i et samfunn og med en tannhelsetjeneste som endres raskere enn tidligere. Det er en ambisiøs målsetting som foreningens tillitsvalgte både på lokalt og sentralt nivå hele tiden jobber hardt for å oppfylle, sammen med sekretariatets ansatte. Og det skal vi fortsette med. NTF har et kunnskapsrikt sekretariat og flotte og engasjerte tillitsvalgte som alle arbeider til beste for medlemmene. Det har vært en ære å få være leder i NTF, også i denne perioden. Takk til dere alle!

Pandemien er ikke over. Og det er vanskelig å spå om fremtiden. Vi legger nå planer for en mer eller mindre lignende situasjon som den vi står i nå også i første halvdel av 2021. Så får vi håpe at det snart kommer en vaksine slik at hverdagen igjen kan bli mer normal.

I 2021 er det stortingsvalg. Det er større politisk interesse for tannhelsefeltet enn det har vært tidligere. Det pågår og skal iverksettes flere store prosjekter på tannhelseområdet i tiden fremover, og NTF er involvert i dem alle. Det politiske arbeidet er møysommelig, og det går sakte. Men vi ser at påvirkningsarbeidet nytter og at NTF har innflytelse på arbeidet på tannhelsefeltet, selv om vi ikke alltid får gjennomslag for våre ønsker og meninger.

Så 2021 blir et spennende år. Vi skal og må ha høye ambisjoner både på odontologiens og egne vegne. Det er fortsatt mange store og uløste oppgaver i tannhelsetjenesten, og vi skal fortsette å kjempe for både medlemmenes og befolkningens interesser.

Det er godt at det nå er desember og tid for rolige fridager med refleksjon, men også for planlegging av det nye året, med nye utfordringer og nye muligheter. Jeg håper på snø, kvalitetstid med familie og venner og god mat og drikke.

Takk til alle engasjerte og dyktige tillitsvalgte, og takk til alle ansatte i sekretariatet som jeg har hatt den store gleden å samarbeide med i dette annerledesåret.

Jeg ønsker dere alle en fin adventstid, en rolig julefeiring og et riktig godt nytt år!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.