logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 12 / Eldre yrkesaktive gleder seg til å gå på jobb

Eldre yrkesaktive gleder seg til å gå på jobb

982-3

67 prosent av alle yrkesaktive gleder seg alltid til å gå på jobb. Yrkesgleden øker jevnt for hvert tiår i jobb, sier Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk. 59 prosent av de yrkesaktive i 20-årene gleder seg alltid til å gå på jobb, 62 prosent i 30-årene, 69 prosent i 40-årene, 72 prosent i 50-årene og 74 prosent i 60-årene.

Ingen aldersgrupper føler at de mestrer jobben bedre enn seniorene. Det gjelder både de eldre seniorene (60 år+) og de yngre seniorene (50-59 år), som svarer likt på spørsmål om mestring.

«Arbeid gir store muligheter for glede, mestring og energi. Arbeidsglede er sentralt for å få eldre i arbeidslivet til å utsette sin beslutning om å gå av med pensjon,» sier Østerud.

Svarene fremkommer av årets Norsk seniorpolitisk barometer. Ipsos har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk intervjuet 3000 yrkesaktive nordmenn om deres forhold til jobben sin. Senter for seniorpolitikk jobber for at flest mulig skal kunne og ville jobbe lengst mulig. Senter for seniorpolitikk er eid av 30 organisasjoner i arbeidslivet, og finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.