logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 12 / Ønsket pensjoneringsalder synker

Ønsket pensjoneringsalder synker

982

Folk ønsker nå å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden.  Dette kan bety at de politiske målsettingene om økt sysselsetting blant eldre arbeidstakere blir vanskeligere å nå.

I Norsk Seniorpolitisk barometer 2020, som ble presentert 30. oktober, er ønsket avgangsalder for dem som står i jobb blitt redusert til 65,2 år. Dette er en nedgang på ett helt år, fra 66,2 år, i 2015. Før 2015 steg ønsket pensjoneringsalder jevnt år for år, siden 2003 da Norsk seniorbarometer ble tatt opp første gang.

– Vi ser nå et foruroligende trendskifte. De siste fem årene har ønsket pensjoneringsalder sunket litt hvert år. Nå er ikke dette lenger tilfeldig. Nå kan vi med sikkerhet si at færre ser for seg å jobbe lenge, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Et av formålene med pensjonsreformen var at flere arbeidstakere skal forlenge yrkeslivet sitt. Ett års redusert gjennomsnittlig avgangsalder betyr 40 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk tap. Færre år i arbeid betyr også lavere utbetalt pensjon for den enkelte.

To av tre yrkesaktive mener det er rimelig at folk må jobbe lenger når levealderen øker, og tre av fire er enige i at arbeidstakere over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 60 år.

– Folk ser ut til å være enige i at flest mulig må jobbe lenger i årene fremover. Samtidig ser vi at ønsket pensjoneringsalder synker. Dette henger ikke sammen, og det vil kreve at flere virksomheter setter seniorpolitikk på dagsordenen i tiden fremover, sier Østerud.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.