logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2020 / 11 / Norske forskere publiserer 70 prosent mer enn i 2010

Norske forskere publiserer 70 prosent mer enn i 2010

886-7

Kina har gått forbi USA, og publiserer mest i verden, skriver Khrono.

Norske forskere publiserte i fjor 16 827 artikler, det er 0,65 prosent av den totale verdensproduksjonen.

Hvis vi måler opp mot innbyggertallet er norske forskere i verdenstoppen, med 3,17 artikler per tusen innbyggere. To land har flere: Sveits ligger på topp med 4,08 artikler per tusen innbyggere, deretter følger Danmark med 3,82. Sverige har like mange som Norge, men de ligger foran «på grunn av forskjeller på underliggende desimalnivå», som det heter i den årlige indikatorrapporten fra Norges Forskningsråd, som ble offentliggjort 22. oktober.

Det vises til at Norge har et høyere publiseringsvolum sett opp mot innbyggertall enn europeiske forskningsstormakter som Storbritannia og Tyskland, men det understrekes at «forskjeller i befolkningsstørrelse trenger (...) ikke nødvendigvis å reflektere forskjeller i forskningsinnsats».

For Norges del er uansett plasseringen den samme som året før, da de samme landene lå foran.

Rapporten viser også til at Norge har hatt en vekst i artikkelproduksjonen på 70 prosent. Bare to europeiske land har hatt en større vekst, Portugal med 80 prosent og Danmark med 79 prosent.

Veksten har vært langt større enn for store europeiske land. Storbritannia, Tyskland og Frankrike har ifølge rapporten i samme periode hatt en publiseringsøkning på henholdsvis 43, 30 og 18 prosent.

Mens Japan har hatt en vekst på bare ni prosent, peker rapporten på at flere andre asiatiske land har hatt stor vekst, deriblant Saudi-Arabia, som har hatt en femdobling av artikkelproduksjonen, men likevel bare sto for 0,71 prosent av verdens artikkelproduksjon.

Et annet land som har hatt høy vekst er Kina, som går forbi USA i antall publikasjoner. Mens USA i fjor hadde omlag 440 000 publikasjoner, sto kinesiske forskere bak 466 000, 18 prosent av verdenstotalen.

I rapporten ser de også på siteringer. Blant norske breddeuniversiteter ligger Universitet i Bergen på topp med en siteringsindeks på 174, etterfulgt av Universitetet i Oslo med 163. De har samme andel høyt siterte artikler. Norges idrettshøgskole ligger høyere enn begge de to breddeuniversitetene, med en siteringsindeks på 196. I instituttsektoren ligger Folkehelseinstituttet høyest med 240.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.